Vrijblijvend advies?

Het maximale

Elk bedrijf wil het maximale uit zijn productieproces en mensen halen. Alleen de vraag is: Waar begin je en wat zijn de veranderprocessen die er doorgevoerd moeten worden?

DPS Production System Projecten

Hieronder vind u een aantal actuele projecten in combinatie met ons DPS Production System (MES).

 

Onprove-driehoek

Casus: Koppeling tussen DPS Systeem en weegetiketteerdermachines

Vraag: Bij een klant moesten de operators diverse gegevens op de weegetiketteermachines invoeren. Deze invoer was regelmatig niet correct, waardoor veel extra werk en kosten werden gemaakt om dit te herstellen.

Oplossing: De weegetiketteermachines zijn nu gekoppeld aan een boven-
liggend systeem. Op de diverse productielijnen hoeven de operators geen instellingen meer te verrichten en worden de diverse recepten automatisch in de etiketteerder geladen. Met behulp van deze koppeling worden invulfouten voorkomen, waadoor veel kosten van herverpakken worden voorkomen. Ook het verlies aan productietijd is hiermee fors afgenomen

Onprove-driehoek

Casus: Koppeling tussen DPS Systeem en Synchrono

Vraag: De klant wilde graag een koppeling tussen het DPS Systeem en het ERP-pakket (Synchrono) om zo een beter inzicht te verkrijgen in de doorlooptijd en voortganggegevens van zijn productieopdrachten.

Oplossing: Met behulp van de extra productinformatie in Synchrono is het productieproces verder geoptimaliseerd en kunnen hun klanten van nauwkeurige informatie worden voorzien voor wat betreft de levertijden van hun bestellingen.

Onprove-driehoek

Casus: Uitval wegen en inzichtelijk maken

Vraag: Bij een klant werd de uitval niet adequaat gewogen en vastgelegd. Hierdoor werden er bij kostprijsberekening gebruik gemaakt van verkeerde aannames. Gevraagd werd aan ons de uitvalregistratie te automatiseren en inzichtelijk te maken.

Oplossing: Bij de klant zijn eerst op verscheidene locaties in het bedrijf weegschalen geplaatst. Per krat uitval wordt een etiket uitgedraaid en voor-
zien van een unieke barcode. Per productieopdracht wordt bijgehouden hoeveel uitval er was gegenereerd. Via een intranetpagina is voor de andere afdelingen inzichtelijk hoeveel afval er is gegenereerd.

Na oplevering wordt met harde cijfers gewerkt. Door het beter inzicht zijn efficiencyvoordelen behaald en tevens is de uitval verminderd.

Onprove-driehoek

Casus: Traceability van grondstoffen voor een verpakkingsbedrijf

Vraag: Bij de klant vergde de tracering van de toegepast grondstoffen veel tijd. Daarnaast legt de markt daar sterk de nadruk op traceability. Er lag dus duidelijk een behoefte dit proces te automatiseren.

Oplossing: Bij dit project worden alle binnenkomende goederen gewogen
en voorzien van een barcode. Vanaf dit moment worden tijdens het hele verpakkingsproces de verschillende partijen gevolgd.

Door een aantal muisklikken wordt een overzicht op het scherm getoond, waarop precies te zien is in welke eindproducten welke grondstoffen zijn gebruikt. Ook is de voorraad veel strakker beheerd, omdat continu bekend is waar de grondstoffen en de halffabricaten zich bevinden.

van_der_heiden_1973
EPos
van_der_heiden_web
baackes

©2018 Onprove|Webdesign: StandOut Reclame