10.08.18

Casus: Bordoverleggen: beheersing inzet uren en grondstofverbruik

Casus: Bordoverleggen: beheersing inzet uren en grondstofverbruik

Vraag: De klant heeft een extra productielijn neergezet. Dit heeft echter zo’n impact op de organisatie, dat de uren-inzet van medewerkers en het gebruik van grondstoffen ver boven de norm uitkomt. Hierdoor zijn de werkelijke kosten veel hoger dan in de kostprijs is berekend.

Oplossing: Met deze klant zijn we een borden-traject gestart. Hierbij is eerst gekeken wat het huidige uren- en grondstofverbruik is en wat de norm is. Dit is vertaald naar concrete KPI’s tot op productielijn-niveau. Vervolgens zijn de overlegborden bij de lijnen opgehangen en rapporteert de lijnverantwoordelijke twee keer per dienst aan zijn leidinggevende over de voortgang met betrekking tot deze KPI’s. Indien te veel uren worden ingezet of te veel grondstof wordt gebruikt, wordt er direct actie ondernomen. Hierdoor dalen de kosten stap voor stap. En er is continu inzicht in het verbruik, zonder dat er gewacht hoeft te worden op het financiële rapport aan het eind van de maand.

Klik hier voor meer voorbeelden in continu verbeteren

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier