23.08.18

Casus: Verhoogde werkplekveiligheid, voedselveiligheid en kwaliteit met DPS

Vraag: Machines kunnen gestart worden door ongetraind personeel wat gevaar oplevert voor de veiligheid van personeel en de voedselveiligheid. Hoe kunnen we dit voorkomen?

Oplossing: Om ervoor te zorgen dat de machines uitsluitend bediend kunnen worden door getraind personeel zijn de machines gekoppeld aan een DPS RFID reader. Zonder RFID badge kan de machine nu niet worden gestart. De ID van de RFID badge is gekoppeld aan medewerkers in DPS waarin geregistreerd welke personen de juiste competenties hebben om de machine te kunnen starten. Om de competentiematrix continu up-to-date te houden, is er een koppeling gemaakt met een online competentiematrix en online E-learning pakket. Hiermee wordt het mogelijk om op basis van behaalde TWI’s (Training Within Industry) en andere competenties de machine automatisch te blokkeren of deblokkeren.

Klik hier voor meer voorbeelden van oplossingen met DPS

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier