09.01.18

De kracht van Real-time Data voor goede prestatiesturing!

De kracht van Real-time Data voor goede prestatiesturing!

Productie draaien betekent keihard presteren. Het betekent continu alert zijn, op de juiste momenten ingrijpen, uren, uren en nog eens uren draaien, en alleen maar voor de top gaan. Want alleen op die manier kunnen we marktaandeel veroveren en onze concurrenten te allen tijde een flinke stap voorblijven. Hoe harder u uw best doet, hoe frustrerender het is als we langzaam verzanden in voortkabbelende productieproblemen, belemmerende hick ups, kleine communicatieproblemen en terugkerende technische probleempjes. Allemaal zonder direct aanwijsbare oorzaak. Gelukkig ligt de oplossing voorhanden; de inzet van real-time data voor een optimale prestatiesturing.

Wat is real-time data?

In een digitale wereld draait alles om data; talloze gegevens die bij elkaar komen in verschillende systemen, en ons inzicht geven in productieprocessen, sensorgestuurde processen, planningen, inkooporders en de besturing van diverse systemen. De interpretatie van deze gegevens is cruciaal. Hierdoor kunnen we snel inspelen op eventuele problemen en hick-ups, en hiermee herhaling van het probleem voorkomen.

Data kunnen op verschillende manieren verzameld en geinterpreteerd worden. Over het algemeen geldt; Hoe dichter we met onze data bij het echte proces zitten, hoe betrouwbaarder de data is en hoe eerder we kunnen bijsturen.

MES-laag

Betrouwbara data vormt de bron van ons acteren op eventuele problemen. Het verzamelen van goede data is daarom cruciaal. Om goede data uit productie te krijgen is een zogenaamde MES-laag nodig.  Deze middenlaag, aangeduid als Manufacturing Executing System, bevindt zich tussen de logistiek/administratieve automatisering, de Enterprise Resource Planning (ERP), en het Process Control System (PCS). Het kenmerk van deze MES is dat het zich niet focust op allerlei logistieke of administratieve processen, maar op het product zélf. Op MES-niveau wordt beslist en bijgehouden hoe producten worden gemaakt, volgens welk recept, wanneer en in welke volgorde. Daarnaast wordt er op MES-niveau gemeten hoe efficiënt machines worden benut (OEE), met welke materialen er wordt gewerkt en wordt gezorgd voor een goede tracking en tracing.

Prestatiesturing

Met de verzamelde data, kan men, zoals eerder gezegd, direct acteren op een eventuele hick-up. Het is daarom belangrijk dat deze data gekoppeld wordt aan prestatiesturing. Kort uitgelegd zien we dat veel organisaties hard werken aan het verhogen van hun productiviteit. Dit geldt zowel voor banken en zorginstellingen, maar zeker ook voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Methoden als Lean management en continu verbeteren worden hierbij ingezet. Een sterke tool uit de world class manufacturing toolbox voor het verhogen van de productiviteit is prestatiesturing. Prestatiesturing is een werkwijze waarbij op elk niveau in de organisatie actief gestuurd wordt op doelstellingen middels bordoverleggen. Bordoverleggen zijn korte, staande werkbesprekingen voor een whiteboard met daarop alle benodigde grafieken, cijfers en informatie nodig bij het overleg. De Deming-cirkel (plan => do => check=> act) is hierbij de basis.Doelen

Prachtig natuurlijk, die prestatiesturing voor het verhogen van de productiviteit. Maar met alleen bordoverleggen komen we er niet. Want naast de inzet van mensen, hebben we ook te maken met productieprocessen en machines. En daar komt data om de hoek zetten; Om deze processen en machines zo goed mogelijk te laten presteren, hebben we real-time data nodig, een onmisbare tool als het gaat om een goede en complete prestatiesturing.

De kracht van Real-time data voor goede prestatiesturing

Het verschil tussen gewone data (de bak van verzamelde gegevens die ergens uit een proces komt) en real-time data ligt tussen het moment dat de data worden verzameld en de beschikbaarheid.  Real-time data is data die beschikbaar komen voor gebruik direct op het moment dat ze zijn verzameld, ook wel de stuurcijfers genoemd. Een directe beschikbaarheid van data is cruciaal wanneer het gaat om de productielijn. Wanneer we tijdens het proces alle data op het moment van productie ter beschikking hebben, kan er namelijk direct worden bijgestuurd op de gebeurtenissen die plaatsvinden aan de productielijn zoals storingen, foute inzet van grondstoffen, of de verkeerde mensen aan de productielijn. Men zegt vaak zo mooi. “Je moet het ijzer smeden als het heet is”. Zo geldt dit natuurlijk ook voor managers in productie. Afwijkingen kunnen direct besproken worden met de medewerkers, en er kan direct worden ingegerepen. Situaties zijn nog vers, en lenen zich uitstekend als casus richting medewerkers om zo herhaling uit te sluiten.

OEE

Een efficiente manier om real-time data in te zetten in uw productieproces is door het gebruik van OEE. OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. In het Nederlands betekent dit: “Daadwerkelijke benuttingsgraad van machines”. OEE is een meetmethode die steeds vaker opgang doet binnen bedrijven waar productiviteitverhoging door efficiëntere inzet van machines belangrijk is. Overall Equipment Effectiveness meet de productiviteit van een machine of een productielijn. OEE geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid goede producten die een machine (c.q. productielijn) aflevert en het maximaal haalbare van die machine of lijn. Met andere woorden: hoe effectief wordt erom gegaan met machines?

Conclusie: Verbetering kan alleen gerealiseerd worden als problemen vanaf de wortel worden aangepakt. Als mens hebben we vaak niet het volledige inzicht in processen en acteren we automatisch pas alleen wanneer problemen zich voordoen. Zie het als symptoombestrijding. Real-time data, zoals OEE, bieden inzicht in alle ins en outs van het productieproces, zodat het mogelijk wordt voortijdig in te spelen op eventueel dreigende problemen. Zo voorkomt u uitval van uw processen en bent u in staat uw processen op een efficiente en wortelgerichte manier aan te pakken en te verbeteren.

Marc van Amersfoort & Leon de Hoogh Onprove

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier