06.08.19

Directeuren zijn net mensen deel 1

Serie: Directeuren zij net mensen

In deze serie artikelen gebaseerd op verhalen en situaties uit praktijksituaties laten we de menselijke kant en struggles van de directeur zien. Immers, Directeuren zijn net mensen.

Bent u de bottleneck in uw organisatiegroei?

Als directeur kan het soms lastig zijn zaken uit handen te geven. En dat is begrijpelijk. U heeft immers uw ziel en zaligheid in het zo zorgvuldig opgebouwde bedrijf zitten, en wilt er daarom alles aan doen uw bedrijf zo goed en efficiënt mogelijk aan te sturen. Klinkt logisch allemaal. Toch levert het solitair aansturen van uw organisatie niet alleen voordelen op.

Stel, u bent de trotse eigenaar van een productiebedrijf binnen de foodbranche. Klein begonnen, maar binnen tien of twintig jaar uitgegroeid tot een flinke onderneming met een behoorlijke omzet. Een onderneming met verschillende afdelingen, tientallen vaklui in dienst, professionals die van aanpakken weten, een managementteam en een werkvloer vol gedreven werknemers. U doet uw best alle ballen hoog te houden, stuurman te zijn, de werkvloer tevreden te houden, het managementteam aan het werk te zetten en waar nodig ook nog een stukje P&O voor uw rekening te nemen.

Alles ziet er prima uit. En toch merkt u de laatste jaren een kentering in de groei. De omzet blijft gelijk, de ontwikkeling binnen uw organisatie ook. Ondanks uw betrokkenheid en tomeloze energie die u in het bedrijf steekt, lijkt het soms uit uw handen te glippen. En de vraag blijft oppoppen; wat gaat er mis?

Allereerst een geruststelling; u bent niet de enige met dit probleem. deze onzichtbare barière waar u tegenaan loopt, is herkenbaar voor elke ondernemer met een grote liefde voor zijn eigen bedrijf. Voor de ondernemer die graag zijn handen uit de mouwen steekt, overal bij betrokken wil blijven en de bedrijfsvoering het liefst in eigen handen houdt met het idee het bedrijf zo succesvol mogelijk te maken. Niks mis mee! toch?

Verleg de focus van operatie naar strategie

Toch heeft deze manier van bedrijfsvoering een keerzijde. Want het is juist die betrokkenheid die u parten gaat spelen. Uw harde werken, liefde voor uw bedrijf en voorzichtigheid om de touwtjes (deels) uit handen te geven, leiden ertoe dat er in de dagelijkse operatie geen tijd meer overblijft om op strategisch niveau het bedrijf door te lichten en aan te passen waar nodig.  Let wel; dit is geen beschuldiging, geen verwijt. Het is slechts een gevolg van uw sterke betrokkenheid met de dagelijkse gang van zaken.
Vanaf het begin is het bedrijf uw ‘kindje’ geweest. U heeft het opgezet, uitgebouwd en alle initiatieven kwamen voort uit uw ideeën over de toekomst van het bedrijf dat u zo lief is. Maar het ontbreekt aan een belangrijk element; samenwerking!

En juist dat laatste is cruciaal om uw bedrijf te laten groeien. Uw input is belangrijk, onmisbaar zelfs.

Maar de input van uw andere medewerkers van uw bedrijf is verrijkend. Het geeft een nieuwe flow, een bedrijfscultuur waar ieder op zijn eigen manier eigenaarschap draagt, verantwoordelijk is, en zijn eigen talenten tot bloei kan brengen. De betrokkenheid van andere medewerkers binnen uw organisatie, andere talenten, mensen met een aanvullend gezichtspunt, met een andere blik op uw organisatie, met een hart voor de onderneming, zijn minstens zo belangrijk. Door te delegeren, leiderschap te delen, talenten in te zetten waar ze goed gebruikt kunnen worden, ontstaat er een bedrijfscultuur die geschikt is om te groeien.

Indicatoren dat u de bottleneck in de organisatiegroei bent?

Herkenbaar? Hakt u zelf altijd de knopen door als het gaat om strategie? Zijn uw missie en visie, ondanks de groei van uw bedrijf flink ondergesneeuwd door de drukte en het werk? Is uw bedrijfsplan hopeloos achterhaald door gebrek aan tijd? Is het verloop onder medewerkers relatief hoog en blijft, ondanks de groeistappen die u neemt, het resultaat hetzelfde? Dan kan de conclusie zijn dat u zelf de bottleneck in uw organisatiegroei bent. En dan is er maar een oplossing mogelijk; rigoureus afscheid nemen van de control freak in uzelf en zaken als micromanagement, alle ins en outs willen weten en overal bij betrokken willen zijn.

Eng? Absoluut! Of het mis kan gaan? Zeker! Maar de praktijk laat zien dat samenwerking en durven loslaten ook altijd zijn vruchten afwerpt. Een managementlaag die zelfstandig functioneert, waar men in staat is leiding te geven, zelfstandige beslissingen te nemen, waar onderling heldere kaders zijn ontwikkelt, een heldere communicatie is, en waar men allemaal achter dezelfde helder geformuleerde missie en visie staat; dat is mest voor de groei van elke individuele businessunit binnen het bedrijf.

Wilt u eens vrijblijvend sparren over de bottleneck in uw organisatiegroei?
Neem contact op met Marc van Amersfoort

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier