16.05.19

Is uw productie een stoomboot of een speedboot?

Wat is het verschil tussen een stoomboot en een speedboot? Tja, zult u zeggen, dat is toch niet zo moeilijk: Een stoomboot is langzaam en niet zo makkelijk te manoeuvreren en een speedboot is snel en wendbaar. De overeenkomst tussen de twee is dat ze allebei een bepaalde koers varen, maar op een andere manier

Waarom is uw productie een Stoomboot?

De reden dat uw productie het beste te vergelijken is met een stoomboot is de volgende:

Om het maximale rendement uit uw productie te halen is het van belang dat deze in een vaste stabiele flow kan produceren. Dit betekent dat er rust moet heersen in de productie. De productie moet idealiter zo worden aangestuurd dat men niet voor verrassingen komt te staan en dat de koers vast en stabiel is en niet wordt verstoord door zaken zoals:

  • Onverwachte wijzigingen in productieplanning, waardoor niet de juiste mensen zijn ingepland
  • Onverwachte wijzigingen in personeelsplanning
  • Tekort aan grondstoffen
  • En geen of de verkeerde emballage

Als de stoomboot op koers is zal de boot lekker doorvaren, maar een manoeuvre naar links of rechts kost tijd en daarmee ook geld omdat de koerswijziging ten koste gaat van het rendement. Tegelijkertijd vraagt de productie ook om flexibiliteit, denk maar aan last minute bestellingen van klanten of “een spoedje” tussendoor. Om dat te kunnen blijven doen zonder daar al te veel last van te hebben als stoomboot, moeten de randvoorwaarden kloppen.

Randvoorwaarden om uw productie-stoomboot op koers te houden

Er zijn weinig producenten van voedingsmiddelen die deze week al precies weten wat er volgende week geproduceerd gaat worden. Een planningsprognose van grote orders is het enige wat je met redelijke zekerheid kunt voorspellen, maar gedurende de dag/week zullen er aanpassingen zijn in planning, bezetting enzovoort. Die aanpassingen zullen zo moeten worden georganiseerd dat de productie door kan gaan en dat die er zeker van kan zijn dat grondstoffen, emballage en de juiste mensen aanwezig zijn. Daarom is het goed om om de productie-stoomboot heen één speedboot te laten varen die de stoomboot helpt om koers te houden, want de speedboot is snel en wendbaar.

Laat uw productie daarom goed faciliteren door één ondersteunende afdeling, waar onder andere de volgende zaken goed geregeld worden:

  • Productieplanning
  • Personeelsplanning
  • Opleiding
  • Schoonmaak
  • Etc..

Zo kan men in de productie de focus houden op produceren en dat zal ten goede komen aan het rendement met als gevolg kwaliteit en kostenreductie.

Is uw Productie een stoomboot of een speedboot? 

Geschreven door Marc van Amersfoort 

Spar eens vrijblijvend met Marc over hoe uw productie een speedboot kan worden.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier