Factory Automation

Veel bedrijven zijn zich bewust van het feit dat automatisering nodig is om efficiënt te kunnen (blijven) produceren, concurrerend te kunnen blijven in de markt en aan de klantvraag te kunnen blijven voldoen. De vraag is daarom niet of er geautomatiseerd kan worden, maar op welke manier. Een van de belangrijkste beweegredenen om hiermee aan de slag te gaan is de onderliggende business case; Immers het kost wat, maar het moet ook iets opleveren.

Wat is Factory Automation?

Factory Automation is het optimaliseren van het productieproces door zoveel mogelijk productiemiddelen en software met elkaar te integreren en de samenwerking tussen Mens en Machine/ICT te optimaliseren.

“Tel het ontsluiten van machines, het automatiseren van handmatige handelingen door maatwerk-engineering en ICT-aansturing, het aanpassen van werkinstructies, Realtime meten en het sturen op de effectiviteit van de oplossing bij elkaar op, en je hebt Factory Automation.”

Hoe pakt Onprove Factory Automation aan?

Door onze jarenlange ervaring binnen de voedingsmiddelenindustrie op gebied van engineering, PLC programmering en automatisering in onze Unit Onprove Techniek zijn we in staat om als multidisciplinaire one-stop-shop te fungeren als het aankomt op Factory Automation. We weten als geen ander hoe we uw processen zo efficiënt mogelijk kunnen automatiseren met robots, door de implementatie van maatwerk machinebouw en de optimalisering van bestaande processen. Door die automatisering vervolgens aan te sturen en uit te lezen met DPS, zijn we in staat om efficiency, veiligheid en kwaliteit te verhogen.

Factory Automation gaat niet over een nacht ijs. Het vereist een goede en grondige aanpak, gebaseerd op een return-on-investmentcalculatie. Bij Onprove volgen we daarom verschillende stappen. Zo beginnen we om het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken door een 360 graden scan van uw lijn, afdeling of hele fabriek. Dit is nodig om exact in kaart te brengen waar u uw machinepark of lijn zou kunnen optimaliseren, en hoe u efficiënter kunt werken. We analyseren welke machines goed werken, waar eventuele hick-ups ontstaan, waar een nieuwe machine nodig is, of waar het werken met een machine goedkoper is dan de inzet van mensen. Op die manier bepalen wij het verbeterpotentieel, en zijn we in staat een gefundeerd advies te geven voor het de realisatie hiervan.

Weten waar u kunt automatiseren? Neem contact op!

Factory Automation is altijd maatwerk

Op basis van het geschetste verbeterpotentieel beginnen we vaak met het automatiseren van handmatige handelingen door maatwerk engineering van een machine. Door maatwerkengineering toe te passen is Onprove in staat om de lijn-efficiëntie te verhogen en handmatige werkzaamheden te automatiseren.

Coaching medewerkers

Naast de implementatie van de machine, is het ook nodig dat uw medewerkers leren werken in de nieuwe situatie en getraind worden door een specialist op de factoren in productie waar zij als mens invloed op kunnen uitoefenen.

ICT-Machine integratie

Na oplevering van de machine en training van de medewerkers kunnen we aan de slag gaan met het ontsluiten van de nieuwe machine en de andere machines die niet of slechts gedeeltelijk aangepast zijn. Hierdoor kunnen we de efficiëntie meetbaar en inzichtelijk maken en verdere handelingen die van uw medewerkers worden verwacht (denk aan registratie van kwaliteitscontroles, stilstanden, waste, verbruiksregistratie etc.) vereenvoudigen en efficiënter vormgeven.

Door productieorders uit ERP direct naar de lijn te sturen kan er op orderniveau, artikelniveau en lijnniveau concrete stuurdata worden gegenereerd die als input voor continue verbetering kan worden gebruikt.

Machine-aansturing

Afhankelijk van de businesscase en return-on-investment, kunnen we ook de laatste stap in Factory Automation nemen, namelijk de machine-aansturing. Op basis van de productieorders uit ERP kunnen we specifieke machineprogramma’s hierop aansluiten zodat bij het starten van de productieopdracht automatisch de juiste machineparameters worden ingesteld. Denk hierbij aan het juist instellen van printers in de lijn, PLC’s en andere componenten in uw besturingslaag, zoals robots, camera’s weegschalen, sensoren etc.

De combinatie van Mens, Machine, Methode en Meten is Weten zorgt voor resultaat

Door op alle vlakken te optimaliseren, zorgt u dat u resultaat gaat boeken. Automatiseren van processen zonder aandacht aan de Mens (houding & gedrag) en Methode (continu verbeteren en eerstelijns onderhoud) te besteden zal niet resulteren in het gewenste resultaat.

Resultaat boeken met Factory Automation is een combinatie van Productiviteit verhogen, sturen op afwijkingen en stilstanden voorkomen. Dit is een multidisciplinair proces waarin Mens, Machine, Methode en Meten is weten bij elkaar komen. Door dit de juiste aandacht te geven kunt u een saai en voorspelbaar productieproces realiseren met als resultaat:

 • Hoger productievolume
 • Hogere OEE
 • Minder Waste
 • Minder klantklachten
 • Verbetering voedselveiligheid
 • Betere kwaliteit
 • Lagere personeelskosten
 • Prettige bedrijfscultuur
 • Verbetering veiligheid
 • Reductie administratieve last
 • Verhoogd concurrerend vermogen.

Kennismaken met Onprove?

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier