Shopfloor Control

Realtime Shopfloor Control met DPS

Op welke lijn draait welke order, en hoeveel moet er nog worden geproduceerd? Blijven deze uren binnen budget? Kortom, u wilt exact weten wat er op dit moment op de werkvloer gebeurt. DPS geeft real-time antwoord op deze vragen.

Met DPS stuurt de productiemanager de werkvloer zeer direct aan. U verwerkt en managet eenvoudig de uren, inclusief het overwerk, en volgt in Realtime de voortgang van de productie.

Het Resultaat van Shopfloor Control met DPS

  • Geen papier meer aan de lijn
  • Realtime inzicht in productievoortgang
  • Realtime inzicht in productie-uren, dus zo nodig direct bijsturen
  • Veel minder kans op fouten, slordig invullen bestaat niet meer
  • Pauzes en overuren automatisch verrekend
  • Forse besparing op administratiekosten

Ook realtime controle over uw shopfloor?