SMED

Single minute exchange of dies (SMED)

Om het productieproces zo Lean mogelijk in te richten, is het belangrijk om exact te weten waar de verliezen zitten.

Een van de bekendste verliezen binnen het productieproces, wordt veroorzaakt door het aanleggen van grote voorraden zodat men dan de machine minder hoeft om te stellen.

Het gevolg hiervan is dat:

 • De investering in voorraden niet geïnvesteerd kan worden in waarde toevoegende activiteiten
 • Voorraden zorgen voor andere verliezen (transport, beweging, overprocessing)​.
 • Klantenafnames onzeker zijn.
 • Voorraden zorgen voor risico’s van:​
  • waardevermindering​
  • opslag in gebruik​
  • negatief op cashflow​

Van voorraden naar omstellen

Een goede optie om deze verliezen zo te reduceren, is het efficiënt omstellen van uw machines. Dit omstelproces kost productietijd (omsteltijd). Bovendien wijst de praktijk uit dat er vaak maar een medewerker bezig is met het omstellen, terwijl de rest van de medewerkers hem/haar rustig observeert. Door het analyseren, verbeteren en borgen van het omstelproces en door uw mensen de juiste taken toe te wijzen binnen dit proces, worden verliezen zoveel mogelijk geëlimineerd.

Wat is omsteltijd?

Omsteltijd is de tijd tussen het moment dat een laatste goede product/dienst geproduceerd wordt en het eerste goede product/dienst van een volgende run, op volle snelheid wordt geproduceerd.​

Hoe kun je zo snel mogelijk omstellen met zo min mogelijk verliezen?

Om de omsteltijd zo kort mogelijk te houden, kunt u gebruik maken van de SMED-methode.  SMED is een manier om snel en georganiseerd van werkopdracht te veranderen​. De methode is in de jaren 50/60 ontstaan in Japan. Omdat er in die tijd een hoge vierkante meter prijs was, waren voorraden kostbaar, en probeerde men deze zoveel mogelijk te vermijden door frequenter dezelfde producten te produceren.

De SMED-methode heeft de volgende doelen​:

 • Verlagen voorraden (onder handen werk/gereed product)​
 • Vergroten flexibiliteit (vaker omstellen zonder beschikbaarheid verlies)​
 • Efficiënter inzetten van arbeidsuren​
 • Verbeteren OEE (beschikbaarheid verlies “omstellen” reduceren)​
 • Verlagen productiekosten ​
 • Klantgerichter maken van proces (kortere doorlooptijden)
 • Analyseren, verbeteren en borgen van het omstelproces.

Wat levert de toepassing van SMED u op?

 • Verse producten (want mogelijkheid tot frequenter produceren
 • Lagere omstelkosten
 • Lagere voorraad
 • Flexibiliteit in uw planning
 • Verantwoordelijk en eigenaarschap van team
 •  (Voedsel-) veiligheid
 • Orde, regelmaat en reinheid​
 • Efficiënt en effectief productieproces​
 • Lagere kosten, hogere winstmarge​

Kortom, SMED geeft u de flexibiliteit die u wil, zonder hoge kosten