03.01.18

Nieuw in 2018! De onderweg naar huis inspiratie bijeenkomsten voor managers.

Nieuw in 2018! De onderweg naar huis inspiratie bijeenkomsten voor managers. Iedere laatste dinsdag van de maand, vanaf 27 maart.

Goede processen zorgen ervoor dat er niets fout kan gaan. Mensen zorgen ervoor dat het goed gaat. Mensenwerk.

Nieuwe en slimmere machines? Beter doordachte en meer efficiënte processen? Heel belangrijk en nuttig, maar uiteindelijk zijn en blijven het toch mensen die er mee om moeten gaan. Wat dan weer om adequaat management vraagt. Wij zijn ons er terdege van bewust dat iedere verandering, of dat nu om een technische innovatie, het optimaliseren van een proces of de groei van een bedrijf een impact heeft op de mensen. Technische veranderingen gaan razendsnel, de internationalisering van het personeelsbestand, steeds meer millennials die de arbeidsmarkt opkomen. Hoe ga je daar als manager mee om? Wat wordt er van jou gevraagd? Wat geeft houvast?
OPWEGHet zijn al geen eenvoudige vragen, de antwoorden zijn zo mogelijk nog lastiger te vinden. Als je alleen al ziet dat er meer dan 6.000 managementboeken per jaar verschijnen, zal al snel duidelijk zijn dat er geen eenduidige antwoorden zijn. Ook het meta-onderzoek van Google in 2012 wees uit dat er geen parameters zijn te definiëren voor het perfecte team. Waarmee nogmaals duidelijk blijkt dat werk uiteindelijk mensenwerk is. Geen twee mensen zijn hetzelfde, laat staan twee teams en dan hebben we het nog niet eens over verschillende bedrijven of cultuurverschillen tussen de verschillende delen van Nederland. Er zijn te veel variabelen, die elkaar ook nog eens beïnvloeden, om een sluitende formule te maken.

Het is dan ook niet vreemd dat je als mens en manager regelmatig met vragen rondloopt waarvan je niet weet aan wie je zou kunnen stellen. Wees gerust, dat geldt niet alleen voor jou, wij hebben dat zelf ook.

Met de onderweg-naar-huis-inspiratie-sessies willen we een platform creëren waar je in ieder geval deze vragen kunt stellen. Een informele, informatieve en inspirerende plek waar we even als managers onder elkaar kunnen zijn. Met iedere maand een thema rondom “mensen zorgen ervoor dat het goed gaat”.
Voor 27 maart is het thema:

Leiderschap en Teamontwikkeling

Onze samenwerkingspartner op het gebied van leiderschap, organisatie en verandering Rob de Best zal in een korte presentatie ingaan op de relatie tussen teamgroei en leiderschap. Met daarna ruimte om vragen te stellen, ervaringen te delen, te leren van elkaar en te lachen met elkaar. Doel van iedere avond is om je naar huis te laten gaan met voldoende concrete tips waar je ook direct mee aan de slag kunt.

Voor de laatste dinsdag van april staat “cultuur” centraal. Welke rol speelt cultuur binnen een organisatie, waarom is de organisatiecultuur zo belangrijk en hoe ga je er slim mee om? Voor de andere avonden is nog geen thema vastgesteld. We spelen graag in op wat er bij jou leeft op het gebied van leiderschap, management en teamontwikkeling en nodigen je dan ook van harte uit om onderwerpen aan te geven die je graag uitgediept zou zien.

Meld je aan op info@onprove.nl

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier