12.11.16

Nieuwe Training SMED (1 Avond)

Nieuw bij Onprove-Campus  => Training SMED (1 Avond)

SMED staat voor Single Minute Exchange of Die en is een bekende methodiek om verspillingen rondom het omstellen van product A naar B in een productieproces te reduceren. De methodiek is bedacht door de Japanner Shigeo Shingo en richt zich op het snel, efficiënt en in één keer goed omstellen van een proces.

Hoe SMED werkt:

Het omstellen van een proces verloopt in het algemeen in drie hoofdfasen (3 “Ups“):

  • Fase 1: Clean-Up: het verwijderen van overbodige producten, materialen en componenten uit het proces;
  • Fase 2: Set-Up: daadwerkelijk wijzigen van het proces (machine/installatie);
  • Fase 3: Start-Up: opstarten van het nieuwe proces (inclusief fine tuning) + nazorg.

De SMED-methode helpt om elke fase sneller en beter te laten verlopen door het elimineren van overbodige stappen en het versimpelen van noodzakelijke stappen.

SMED wordt ingezet indien het omstellen van het productieproces van product A naar B de prestaties te veel beïnvloeden.

Door het oefenen van de aangereikte theorie, krijgen uw medewerkers inzicht en vertrouwen in de SMED methode en ontstaat er draagvlak voor uw SMED in uw organisatie.

Klik hier voor meer informatie!

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier