06.07.21

Smartbakery & DPS NxT: Door intelligente lijnbesturing naar topkwaliteit in bakken

De kracht van samenwerking: die kwam optimaal samen toen Onprove de handen ineensloeg met Silowacht voor de Market Food Group. Met de koppeling tussen SMARTBAKERY & DPS NxT software creëerden ze een intelligente, complete lijnbesturing waarbij iedere partij zijn eigen kernkwaliteiten inbrengt. Een doeltreffende integratie die de klant veel oplevert qua inzicht, controle en kwaliteit.

Partners in procesverbetering
Als de meest veelzijdige Continu Verbeteraar in food, ondersteunt Onprove de procesverbetering binnen foodproductie en verpakkingsprocessen. Met DPS hebben zij een eigen Manufacturing Execution System (MES) ontwikkeld; een veelzijdig productiesysteem voor het realtime monitoren en aansturen van productieprocessen van levensmiddelen. Ook voor de Market Food Group (MFG) is Onprove is een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van automatisering, creëren van data en hiermee leren sturen.

Tweeledige zoektocht
MFG was op zoek naar een manier om de productiekwaliteit stabiel te houden. Die zoektocht was tweeledig; allereerst de behoefte aan een realtime traceability van grondstoffen en het kunnen genereren van een juiste massabalans. Maar ook ervaren bakkers maken ook wel eens een fout door een component te vergeten of het dubbel te doseren. Daarnaast wilde MFG de kostprijs van het product tegen de werkelijkheid kunnen toetsen. Wordt er volgens de gestelde bedrijfsnorm geproduceerd?

Repareren, vervangen of upgraden?
Op het moment dat een van de doseerunits het niet meer deed, was daar de vraag: repareren, vervangen of upgraden? MFG deed al zaken met Silowacht, en informeerde bij hen naar de inzet van intelligente doseermachines. De moderne mogelijkheden die Silowacht liet zien, onder andere een bezoek aan het testcentrum in Zwolle gaven al snel het potentieel van een intensievere samenwerking aan.

Krachtige koppeling

Zo bleken de SMARTBAKERY software van Silowacht en de DPS NxT software van Onprove belangrijke raakvlakken te hebben. Waar SMARTBAKERY de juiste dosering waarborgt, zorgt DPS NxT voor de juiste aansturing door deze van de benodigde informatie te voorzien. Deze krachtige koppeling van MES-software aan doseersoftware brengt de klant belangrijke voordelen binnen het productieproces:

Slimme lijn besturing
De software integratie zorgt voor een slimme besturing van de grondstofdoseringen; van het doorgeven van de juiste batches tot het scannen van handcomponenten. Dit geeft gelijk inzicht in de werkelijke verbruiken van die componenten. Daarnaast zorgt het systeem dat alleen de juiste componenten kunnen worden gebruikt. Mocht bijvoorbeeld het verkeerde zakgoed worden gepakt, dan wordt dit op tijd gedetecteerd door het systeem.

Inzicht & stuurcijfers
Tijdens de productie wil je graag de ideale omstandigheden creëren. Voor optimaal inzicht meet de geïntegreerde software diverse waarden realtime en zet deze af tegen de proceswaarden. Dit zorgt voor optimale tijd, temperatuur en gewichtsregistraties. De gemeten resultaten worden verwerkt tot stuurdata. Deze stuur-KPI’s) worden gecommuniceerd via de Onprove bordensystematiek, waarmee continu op prestatie kan worden gestuurd.

Van gissen naar zeker weten
Voorheen was het vaak gissen, aangezien het ontbrak aan exacte informatie over het procesverloop.  Nu zijn via de integratie van SMARTBAKERY en DPS NxT alle details boven water te krijgen. Dit geeft alle informatie om te achterhalen wat er precies is gebeurd tijdens het productieproces: welke componenten van welke batch, en in welke hoeveelheden is er nu in dit brood gedaan? Wat is daar als gereed product uitgehaald? En, is dat dan conform de gevraagde en ingestelde kwaliteitseisen?

Meer kwaliteit, minder afval
Door het aansturen via software kun je zowel het productieproces als het product zelf structureel controleren, bijsturen en verbeteren. Zo kan een hoogwaardige, stabiele kwaliteit worden uitgeleverd. Bovendien neemt door de exacte dosering de hoeveelheid afval af – efficiënte duurzaamheid.

Van soepel testen naar succesvol live
Dankzij het vooraf uit tekenen van de processen met alle stakeholders, afstemming van de software en inventarisatie van de hardware kon de SMARTBAKERY – DPS NxT koppeling in relatief korte tijd worden getest bij MFG. Met tussenpozen van vier weken ging elke keer een nieuwe lijn live, om vanaf dag één goed te draaien. Inmiddels is de software integratie succesvol in werking bij de Market Food Group, en zelfs uitgerold naar de andere bakkerijen van de Market Food Group.

Totaalaanpak
Projectleiders Marc van Amersfoort (Onprove) en Jules Plevier (Silowacht) zien deze uitgebreide ervaring als een groot voordeel: “We kennen nu de kracht van elkaars software en weten hoe we daar het meeste uit kunnen halen met een optimale koppeling. Die gaat ook veel verder dan alleen de technische integratie. Voor ons is een project pas klaar op het moment dat we de mensen hebben opgeleid, het systeem ook levert wat hij moet leveren én dat de organisatie ermee kan sturen, om zo te blijven verbeteren.”

Technisch versterken
De software-partners kijken ook hoe ze elkaar in het aansturen van processen technisch nog verder kunnen versterken: “We werken bijvoorbeeld aan het kunnen aansturen van oude deegkneders, die nog vaak in de productie staan. Die kunnen we met een simpele aanpassing van de knederbesturing aan het systeem verbinden, zodat ze nog kunnen worden ingezet.”

Uitrollen naar de markt
Volledig inzicht in de productie, efficiënt produceren, duurzaam gebruik van machines, plus een stabiel kwaliteitsproduct; dit is Industry 4.0. Met deze moderne bakkerijtechnologie is dan ook een mooie basis ontwikkeld. De standaard die gezamenlijk is geborgd, is straks makkelijk uit te rollen naar de markt om aan andere bakkerijen te kunnen leveren.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier