Vrijblijvend advies?

Op deze website wordt er gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat deze website meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser. Lees meer

Leiderschap Coaching

Door coaching gaan medewerkers dieper nadenken over hun handelen en daardoor meer leren.

← Terug naar overzicht

 Herkent u dit als leidinggevende

 • Ik heb het ze al zo vaak gevraagd, maar ze doen het niet…
 • Dat de verantwoordelijke man of vrouw de schuld geeft aan zijn team
 • Een heel hoog ziekteverzuim in de groep

Alles dat binnen een organisatie gebeurt is te herleiden tot een samenspel van taak en gedrag: Welke resultaten willen we behalen en hoe gaan we met elkaar om waardoor die resultaten op een zo prettig mogelijke manier bereikt worden. Het samenspel van competentie en betrokkenheid. Afhankelijk van de samenstelling van het team en de doelstelling van het team zal de ene keer het accent zwaarder liggen op het ‘wat’: de uitbreiding of verdieping van competenties en de andere keer zwaarder liggen op het ‘hoe’: de mens achter de functionaris, de motivatie, de individuele waarden en de samenwerking. De kunst van leiderschap is om steeds zodanig de accenten te verschuiven dat het team en de teamleden steeds die ondersteuning krijgen die op dat moment nodig is om progressie te blijven maken.

Missie > Visie > Strategie > Uitvoering > en dan gebeurt er soms iets wonderlijks…

Veel prima bedachte en doordachte ideeën blijken niet tot de verwachte resultaten te leiden. Of de resultaten worden maar net aan en met heel veel moeite en stress behaald. Veelal met een hoop ergernis als gevolg, verwijten over en weer, verdedigingsgedrag, excuses zoeken enzovoort.

Heldere signalen dat er iets verbeterd kan (moet) worden zijn:leiderschap

 • Omzetverlies als gevolg van afnemende klanttevredenheid
 • Teruglopende medewerkertevredenheid
 • Een ziekteverzuim van meer dan 3%
 • Meer en meer tijd wordt besteed aan vergaderen en overleg

Nog een keer uitleggen wat verwacht wordt is zinloos. Schuldigen zoeken zorgt voor vermijdingsgedrag. Dat dit averechts werkt, weten we inmiddels wel. Hoe dan wel?

Wat is de oorzaak van tegenvallende resultaten?

Gesteld is dat ieder resultaat is het gevolg van de samenwerking tussen intentie (wat wil je) en competentie (wat doe je). Als de resultaten achter blijven bij de verwachting, kan er dus sprake zijn van:

 • Het verkeerd begrepen hebben van de boodschap.
 • Een gebrek aan vaardigheid om te doen wat gevraagd wordt.
 • Onwil om te doen wat gevraagd wordt.

Ongeacht de oorzaak, ligt de verantwoordelijkheid voor de oplossing wel bij de leidinggevenden. Dit vraagt soms om een uitbreiding van managementvaardigheden. Soms om ondersteuning bij de selectie van de inzet van de al aanwezige vaardigheden. Maar altijd vraagt het om iemand die adequate en effectieve feedback en tips kan geven over het effect van een managementstijl in relatie tot de vaardigheden van een team en in relatie tot de bedrijfscultuur. Zeker bij (voorgenomen) veranderingen in de organisatie of in het bedrijfsproces is effectieve managementondersteuning een kritieke succesfactor.

Het ontbreekt aan het juiste leiderschap

 Onze visie op leiderschap

De meest effectieve leiderschapstijl is afhankelijk van drie variabelen:

 • De cultuur van het team
 • Het competentieniveau van de teamleden
 • De betrokkenheid van de teamleden

Effectief leiderschap is dan het vermogen om de eigen stijl aan te passen aan wat het team en de teamleden nodig hebben om verder te groeien.

Hoe kan Onprove hierbij helpen?

Een cruciaal moment in de bedrijfsvoering is het moment dat een voorgenomen strategie of verandering geïmplementeerd gaat worden. Het idee is gerijpt, de plannen zijn gemaakt. Het werk van de architect is klaar en de aannemer krijgt de bouwtekening. Daarna bepalen de daadwerkelijk behaalde resultaten de mate van succes. Als de resultaten conform verwachting zijn, is het tijd voor een feestje. Als de resultaten achter blijven is het tijd om adequate hulp te vragen.

Het doel van een interventie door Onprove is om ‘de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen’. Oftewel resultaten waar iedereen blij van wordt: investeerders, directie, management, medewerkers en klanten.

Kernwaarden in onze aanpak zijn transparantie, integriteit en doen wat nodig is, op de momenten dat dat nodig is. Aangezien de meest effectieve leiderschapstijl afhankelijk is van drie variabelen, is de oplossing altijd maatwerk. Dus geen standaard en tijdrovend trainingsprogramma. Wel een heldere inventarisatie vooraf om zicht, afstemming en commitment te krijgen op wat echt nodig. Waardoor u de garantie heeft op een zo kort mogelijke doorlooptijd (maximaal 13 weken) van het traject met een zo groot mogelijk rendement.

Hoe het traject voor uw organisatie er concreet uitziet, kan dan ook pas bepaald worden na een zorgvuldige intake. Op basis hiervan kan de inhoud worden bepaalt. Dit kan een training zijn op een gemeenschappelijke mindset, een teambuilding, individuele coaching of training, feedbacksessies, aanvullen van vaardigheden of een combinatie van deze componenten. Karakteristiek aan onze benadering is dat de begeleiding altijd zo dicht mogelijk bij het werk zelf wordt gezocht en vrijwel direct toepasbaar is. Geen uitgebreide hei-sessies en langdurig praten over, wel tips en tools die direct in praktijk kunnen worden gebracht.

De organisatie heeft richting bepaald, nu moeten uw mensen het gaan doen. Wat hebben ze daar voor nodig?

Wij kijken mee in de praktijk van alle dag waarbij we observeren, faciliteren, observeren en direct feedback geven. Dit door onze ervaren coaches en de op maat training voor uw bedrijf.

Projectmatige aanpak

De eerste stap is de opmaak van een plan van aanpak. Uitgangspunt hierbij is ‘wat zijn de concreet te behalen doelen’. Anders gezegd: wat zou u graag willen bereiken en wat betekent dat voor uzelf en voor uw organisatie.

Op basis van deze verlangens zal een eerste inventarisatie plaatsvinden. Doorgaans zijn dit korte interviews waarbij alle lagen van de organisatie betrokken kunnen worden. Doel van deze interviews is om een overzicht te krijgen in wat er nodig is om het verlangen te realiseren. Verdeeld in ‘wat gaat al goed’ en ‘wat heeft meer aandacht nodig’. Dit overzicht resulteert in een plan van aanpak, waardoor voor het begin van het traject al overzicht en transparantie is ten aanzien van welke interventies op welk niveau nodig zijn en welk resultaat daarvan verwacht mag worden.

Stap 1: Waar ligt de behoefte en het verlangen van het bedrijf

Stap 2: Inventarisatie

Stap 3: Plan van aanpak

Stap 4: Uitvoering plan van aanpak

Stap 5: Evaluaties

Stap 6: Borging

Stap 7: Tijd voor een feestje

Inhoud van het traject gebaseerd de taak van de medewerker en het daarbij behorende gedrag van de medewerker en zijn leidinggevende.

Meer informatie?

Vul onderstaande velden in om u in te schrijven voor meer informatie.

©2018 Onprove|Webdesign: StandOut Reclame