training

Training bedrijfshulpverlening herhaling

Fris je kennis op met deze BHV herhalingstraining

Als bedrijfshulpverlener heb je misschien al te maken gehad met verschillende calamiteiten. Om je vaardigheden zo goed mogelijk te onderhouden, hebben we de training bedrijfshulpverlening (herhaling) ontwikkeld. Deze training is bestemd voor medewerkers die al werkzaam zijn als bedrijfshulpverlener en optreden in geval van calamiteiten. Wanneer je deze herhalingscursus wilt volgen, moet je in het bezit zijn van het certificaat bedrijfshulpverlener en bovendien fysiek en mentaal in staat zijn de verrichtingen uit te voeren. Omdat elk bedrijf anders is, wordt deze training helemaal afgestemd op het bedrijf waar je werkt. Dat doen we op basis van het verslag van de ontruimingsoefening en een nulmeting. Op die manier kun je het geleerde eenvoudig in de praktijk toepassen.

Wat levert de training bedrijfshulpverlening je op?

Het herhalen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als BHV-er. Na deze opleiding is de BHV-er weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen betreffende BHV en kan dit vertalen en implementeren in de eigen BHV-organisatie.

Tijdens de training bedrijfshulpverlening of BHV (herhaling) worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inhoud van de training BCO (Praktijk en theorie) o.a.

 • De rol van professionele hulpverleners
 • Het gevaar van een verkeerde melding
 • Communicatiemiddelen (incl. praktijk-instructie portofoon en telefoon)
 • Automatische melders
 • De stadia en elementen van brand, benaderen van een brand
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen, de gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen

Inhoud herhaling ELH (Theorie & Praktijk)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
 • De benadering van een slachtoffer
 • Uitwendige wonden & brandwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies& shock
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Aanbrengen van (wond)snelverband
 • Aanbrengen van een wonddruk-verband
 • Reanimeren en AED

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier