training

Training bedrijfshulpverlening

Leer alles wat je moet weten om goede eerste hulp te verlenen als BHV-er

Een valpartij, een bloeding, of een hartaanval tijdens werktijd. De bedrijfshulpverlening moet in alle situaties snel en doeltreffend optreden. De training bedrijfshulpverlening van Onprove, opgezet in samenwerking met het Cbt, is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die binnen het bedrijf meewerken aan bedrijfshulpverlening. Deze training wordt volledig afgestemd op jouw bedrijf, op basis van het verslag van de ontruimingsoefening en een nulmeting.

Wat levert de training bedrijfshulpverlening je op?

Na afloop van de training ben je in staat om in noodgevallen adequaat hulp te verlenen binnen jouw specifieke bedrijfssituatie.

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk ELH)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
 • De benadering van een slachtoffer
 • Uitwendige wonden & brandwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies& shock
 • Botbreuken & oogletsels
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Aanbrengen van (wond)snelverband
 • Aanbrengen van een wonddruk-verband
 • Reanimeren en AED

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk BCO)

 • De taak van de BHV-er
 • Melden van incidenten (intern en extern)
 • De rol van de professionele hulpverleners
 • Het gevaar van een verkeerde melding
 • Communicatiemiddelen (incl. praktijk-instructie portofoon en telefoon)
 • Automatische melders
 • De benodigde elementen om vuur te krijgen (branddriehoek)
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen
 • De stadia van brand,
 • Benaderen van een brand (deur wel/niet openen)
 • De gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier