training

Training hoofd BHV

Alles onder controle door de training Hoofd Bedrijfshulpverlening

Als Coördinator bedrijfshulpverlening moet je goed op de hoogte zijn van alle BHV-wetten en -regels waaraan jouw werkgever zich moet houden. Daarnaast moet de coördinator bedrijfshulpverlening ervoor zorgen dat deze regels goed toegepast worden door het BHV-team. Kortom, je houd je bezig met de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening.

Wat levert de training Hoofd Bedrijfshulpverlening je op?

Na het volgen van de opleiding kan de deelnemer onder andere: een vertaling te maken van relevante wetten naar het eigen bedrijf; invulling te geven aan “Zorg op maat” zoals bedoeld in de Arbowet; een risico-inventarisatie en de noodzakelijke BHV-plannen maken of eventueel bijstellen; een BHV-organisatie opzetten en beheren; tegenwicht bieden in gesprekken met betrokken diensten en organisaties.

Tijdens de cursus Hoofd Bedrijfshulpverlening komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inhoud (theorie & praktijk)

  • Algemeen: bedrijfshulpverlening, Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening.
  • Wettelijk kader: Arbowet, bouwbesluit, bouwverordening, gebruiksvergunning.
  • Interne uitvoering BHV: organisatie van de BHV, richtlijnen m.b.t verplichting voor de werkgever, BHV en de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE).
  • Schriftelijke vastlegging BHV: ontruimingsplan, bedrijfsnoodplan.
  • Opleidingen: Keuze van BHV-opleidingen binnen jouw bedrijf, geoefend blijven.
  • Alarmeringen waarschuwingsprocedures.
  • De melding en de eerste handelingen, Alarmerings- en waarschuwingssystemen.
  • Brandbeveiligingsmaatregelen en voorzieningen eisen, bouwkunde, vluchtroutes, brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallaties.
  • Deskundige diensten Arbodienst, arbeidsinspectie.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier