training

Werkvergunning

Tijdens het werk aan de lijn kunnen er risicovolle situaties ontstaan. Het is daarom goed dat je leert de veiligheidsprotocollen op de juiste manier te gebruiken, zodat je effectief en efficiënt de werkzaamheden kunt uitvoeren met beheersbare restrisico’s. Speciaal voor operators en andere productiemedewerkers, hebben we daarom de training Werkvergunning ontwikkeld. Tijdens de training leer je de werkvergunning op de juiste manier in te vullen, en ben je je bewust van het belang van een goede werkvergunning. Wij raden aan om als voorbereiding de training Basisveiligheid VCA of VOL VCA te hebben gevolgd. De locatie dient te beschikken over een theorielokaal met whiteboard met het vergunningsproces.

Praktische insteek

Om de training zo goed mogelijk in de praktijk toe te kunnen passen, gebruiken we scenario’s die ook daadwerkelijk zijn voorgekomen op de vestiging waar je werkt. Dit maakt het een stuk eenvoudiger om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Wat levert de training werkvergunning je op?

Na het volgen van deze training ben je in staat de werkvergunning op de juiste wijze in te vullen en ben je bewust van het belang van een goede werkvergunning (op basis van de werkvergunningssystematiek van jouw bedrijf).

Voor de cursus werkvergunning zijn de volgende leerdoelen  (Kennis, Inzicht en Toepassing) opgesteld:

 1. De deelnemer herkent hoog risicowerkzaamheden (K)
 2. De deelnemer onderkent de risico’s van uit te voeren werkzaamheden (K)
 3. De deelnemer legt uit wat het belang is van veilig werken (I)
 4. De deelnemer legt uit dat hij zelf verantwoordelijk is voor het veilige werken (I)
 5. De deelnemer hanteert de TRA-werkwijze bij hoog risicowerkzaamheden (T)
 6. De deelnemer hanteert de LMRA-methode (T)
 7. De deelnemer hanteert de procedure m.b.t. de werkvergunning (T)
 8. De deelnemer legt uit wat het belang is van het hanteren van de werkvergunning (I)
 9. De deelnemer wijst aan wat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de aanvrager, verstrekker en houder zijn (I)
 10. De deelnemer legt uit dat de verstrekker verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige werkplek (I)
 11. De deelnemer schetst dat hij bij vragen / twijfels over de veiligheid een veiligheidskundige ter ondersteuning kan worden geraadpleegd (T)
 12. De deelnemer schetst dat hij bij wijzigingen in de omgevingsfactoren opnieuw naar de situatie kijkt en een nieuwe werkvergunning afgeeft en dat LMRA opnieuw wordt toegepast (T)
 13. De deelnemer hanteert het ‘1 keer waarschuwen-principe’ indien blijkt dat er niet aan de werkvergunning wordt gehouden (T)
 14. De deelnemer legt uit dat hij het werk stil legt, indien er na de waarschuwing niet aan de werkvergunning wordt gehouden (T)
 15. De deelnemer schetst hoe hij het werk, waarbij de procedure werkvergunning van toepassing is, overdraagt bij een ploegwissel (T)
 16. De deelnemer verklaart dat bij een calamiteit alle werkvergunningen vervallen. (I)

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier