10.03.23

De DMAIC lean method

DMAIC is een lean methode die in Six Sigma wordt gebruikt om processen te verbeteren en defecten te verminderen. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Een handig hulpmiddel om organisaties te helpen verbeteren!

De eerste stap in DMAIC is het definiëren van het probleem dat moet worden aangepakt. Deze stap omvat het identificeren van het probleem, het begrijpen van de impact op het proces en het bepalen van de projectdoelen.

De tweede stap is Meten, waarbij data verzameld en geanalyseerd worden om het probleem beter te begrijpen. Deze stap helpt bij het kwantificeren van het probleem, het vaststellen van de huidige procesprestaties en het identificeren van de gebieden die verbetering behoeven.

De derde stap is Analyseren, hier wordt de verzamelde data geanalyseerd om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Deze stap helpt bij het identificeren van de factoren die bijdragen aan het probleem en het prioriteren van de probleemgebieden die moeten worden aangepakt.

De vierde stap is Improve, waar de oplossingen worden ontwikkeld én geïmplementeerd om de problemen structureel op te lossen. Deze stap omvat het testen en valideren van de oplossingen om ervoor te zorgen dat het probleem effectief wordt opgelost.

De vijfde stap is Control, waarbij het proces wordt bewaakt zodat de verbeteringen worden voortgezet. Deze stap omvat het opstellen van een controleplan dat de stappen omschrijft die genomen moeten worden om de behaalde resultaten in het verbeteringsproces te behouden.

Samenvattend is DMAIC een gestructureerde probleemoplossende aanpak die organisaties helpt processen te verbeteren en defecten te verminderen. Door de vijf stappen van DMAIC te volgen, kunnen organisaties de hoofdoorzaak van problemen identificeren, effectieve oplossingen ontwikkelen en ervoor zorgen dat de verbeteringen in de loop van de tijd worden gehandhaafd.

Benieuwd hoe u de DMAIC kan toepassen om te verbeteren? Wij vertellen daar graag meer over. Neem dan contact op.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier