05.07.22

Weerbaar met MES

Voedselproducerende bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen; stijgende grondstofprijzen, grote personeelsschaarste en oplopende energieprijzen gooien roet in het eten van de voedselproducerende ondernemer. Het risico dat uw focus hierdoor verschuift van strategisch ondernemerschap naar operationeel management is groot. Met alle gevolgen van dien.

Strategisch ondernemerschap is van belang om uw concurrentiepositie te blijven versterken. Blijven innoveren en een prettige werkgever blijven voor uw personeel is essentieel. Om dit te behouden is rust en grip nodig, waardoor invloeden van buitenaf minder van invloed zijn op uw bedrijf en dagelijkse operatie. Om de voortgang te kunnen bewaken en op uw operatie te kunnen vertrouwen is stuurdata nodig. Deze data komen uit vele verschillende bronnen en zijn daarmee beschikbaar. Echter, veelal wordt deze data niet goed benut, en dat is een gemiste kans.

Vaak wordt er veel kostbare tijd gestoken in het verenigen en analyseren van deze data uit die verschillende en onsamenhangende bronnen, om op die manier een zo goed mogelijk beeld van de werkelijke productiebijdrage te krijgen. Hier worden veel verschillende methodes voor gebruikt, gekozen door het individu, zonder enige vorm van een standaard. Hoewel hier ogenschijnlijk goede stappen mee kunnen worden gezet, leveren deze methodes nooit een accuraat beeld van de actuele situatie op, waardoor realtime bijsturen van de productie niet mogelijk blijkt.

Het bijeenbrengen van data uit verschillende bronnen is dus benodigd om de productie realtime te sturen. Dat is de rol van een goede MES oplossing. DPS MES van Onprove biedt de kans om data realtime te verwerken tot bruikbare data: Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan -realtime- OEE-metingen, om de productie effectiviteit te kunnen sturen om zo de bijdrage per kilogram grondstof te maximaliseren. Of het -realtime- kunnen bijsturen van de productieparameters, om te voorkomen dat er geen onnodige energie verspild wordt. Het -realtime- kunnen plannen van het personeel op basis van competenties, kostprijs of beschikbaarheid bijvoorbeeld, zodat de personeelsbehoefte centraal staat en daarmee uw kostbare medewerkers tevreden blijven is ook een van de voorbeelden. Of het -realtime- kunnen Tracken & Tracen van grondstoffen, om daarmee de grondstofverliezen te minimaliseren en zo de nettobijdrage te maximaliseren, als antwoord op de oplopende grondstofprijzen.

DPS MES als oplossing tegen de hedendaagse uitdagingen:

  • Stijgende grondstofprijzen; door het optimaliseren van de productie-effectiviteit én het realtime bewaken van de massabalans, worden grondstofverliezen inzichtelijk gemaakt;
  • Weerbaar tegen grote personeelsschaarste; DPS MES maakt het mogelijk om realtime en effectief medewerkers op de juiste plek te kunnen inplannen, afgestemd op de competenties en de persoonlijke ontwikkelingen. Zo blijft goed werkgeverschap vanzelfsprekend en bent u weerbaarder tegen personeelsschaarste.
  • Oplopende energieprijzen; DPS MES draagt bij aan het voorkomen van energieverliezen doordat fluctuaties in parameters intelligent worden bijgestuurd, de energie-efficiënte toeneemt en daarmee de productiebijdrage wordt gemaximaliseerd.

DPS MES van Onprove biedt een schaalbare en modulaire oplossing welke rust en eenvoud biedt op de werkvloer en geeft overzicht binnen het management. DPS MES is expliciet ontwikkeld voor de voedselproducerende ondernemer, zowel voor de lokale ondernemer als voor de multinational. Met de no nonsens aanpak van Onprove wordt DPS MES moeiteloos geïmplementeerd. Bent u nieuwsgierig geraakt? Neem dan contact op met Gideon Putto:

g.putto@onprove.nl

06 1129 1174

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier