15.04.23

4 tips om PDCA toe te passen

PDCA (Plan-Do-Check-Act) is een effectieve methode om problemen te identificeren en oplossingen te implementeren. Vanuit de Lean gedachte wordt PDCA gebruikt om productieprocessen, kwaliteitscontroles en voedselveiligheid te verbeteren.

Als je bekend bent met Lean-methodiek, ben je waarschijnlijk op zoek naar praktische manieren om je food productieproces te verbeteren.

Hier zijn vier tips om PDCA toe te passen in de voedselproductie:

  1. Identificeer belangrijke processen: Kies de processen die de grootste impact hebben op de kwaliteit van het eindproduct, en focus je daarop.
  2. Verzamel voldoende data: Verzamel alle relevante gegevens en analyseer deze zorgvuldig om de belangrijkste problemen te identificeren. Wilt u meer productiedata verzamelen? Klik dan hier!
  3. Gebruik resultaten voor verbetering: Gebruik de resultaten van de analyse om de processen verder te verbeteren en problemen op te lossen. Hiervoor kun je het 5-stappenplan gebruiken.
  4. Continu toepassen: PDCA is een continu proces en moet regelmatig worden toegepast om te zorgen dat het proces blijft verbeteren. Hoe je dit kunt borgen leggen we graag uit onder het genot van een bak koffie!

 

Bonus: Praktijkvoorbeeld

Onze opdrachtgever had de doelstelling om haar verpakkingslijn te optimaliseren. De PDCA-cyclus heeft geholpen om de efficiëntie te verbeteren en verspillingen te verminderen. Het project begon met “Meten = Weten”. Door middel van het MES-systeem DPS konden we de problemen identificeren (logistieke problemen en verkeerder instellingen) en nieuwe doelen definiëren (de OEE-target behalen). Vanuit hier konden de Continious Improvement coaches gepaste verbeteracties implementeren en borgen in de organisatie. Door de resultaten te blijven meten en analyseren kon het proces steeds verder geoptimaliseerd worden.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier