Stap 1: Heldere doelen stellen

STAP 1: Inventariseren KPI’s en bepalen doelen

Het is duidelijk: u weet waar u met uw organisatie naartoe wilt. En uw medewerkers weten dat ook. Maar er staan nog wat obstakels in de weg. Want om bij dit punt op de horizon te komen, is het belangrijk dat alle medewerkers in de operatie (productie, verpakkingen expeditie) en in de stafafdelingen (TD, kwaliteit, Bedrijfsbureau, Sales, Marketing etc.) weten wat van hen wordt verwacht.

De eerste stap in het 5-stappenplan is daarom om de basisprestatiemeting te vertalen naar concrete projectdoelstellingen.  Vervolgens worden deze doelstellingen vertaald naar alle afdelingen en alle lagen in de organisatie, zodat het voor iedereen helder is waar we naartoe gaan.

KPI’s

Uw projectdoelstellingen gaan we vertalen naar KPI’s. Iedereen binnen uw organisatie moet inzichtelijk hebben hoe zij bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. Deze KPI’s moeten duidelijk worden gecommuniceerd richting de diverse niveaus binnen het bedrijf. Dus van directieniveau, naar afdelingsniveau, naar de productielijn. Want pas als alle neuzen dezelfde kant opstaan, en iedereen precies weet welke richting we op gaan, kunnen we met z’n allen toewerken naar de doelen die we hebben gesteld.

Meten is weten

De KPI’s geven niet alleen richting en duidelijkheid. Ze worden ook gebruikt om te meten in welke mate de gestelde doelen op ieder niveau worden gehaald. Gaan we deze maand niet over het maximaal streefaantal klantenklachten heen? Haalt de productielijn dit uur de gestelde output?

Onze uitgangspunten bij stap 1:

 • KPI’s worden vastgesteld en vertaald van directieniveau, naar afdeling, naar lijn-niveau.
 • De KPI’s geven iedereen richting, zodat iedereen bij uw organisatie dezelfde kant op loopt.
 • De directeur heeft hierdoor hetzelfde doel als de operator.
 • KPI’s betreffen een mix van:
 • Veiligheid
 • Voedselveiligheid en kwaliteit
 • Productiviteit
 • Kostenbeheersing
 • Leverbetrouwbaarheid
 • Medewerker betrokkenheid
 • Omzet
 • Product development
 • KPI’s zijn niet tegenstrijdig, maar in balans.
 • De KPI is beïnvloedbaar door de betreffende medewerkers.
 • Door KPI’s kunt u sturen op feiten, in plaats van aannames en vermoedens.
 • Door KPI’s heeft iedereen het over hetzelfde (snelheid machines, percentage afval, etc.).
 • KPI’s zijn altijd maatwerk en worden aangepast indien de situatie daarom vraagt.