Stap 3: Prestatiesturing en KPI’s

Stap 3: Prestatiesturing / meten

Zo, de communicatiestructuur en borden zijn ingericht. Nu kan de sturing op de prestaties beginnen. De gerealiseerde prestatie per KPI’s wordt voorafgaand aan het bordoverleg gemeten. Afhankelijk van type bordoverleg zal het dus verschillend zijn hoe vaak dit gebeurd.

De Bordenstructuur helpt u om de knelpunten en verbeterpunten binnen het productieproces nog helderder te krijgen.

Meten via de Bordenstructuur

Wanneer eenmaal helder is waar de knelpunten binnen het productieproces zich manifesteren, kan de Bordenstructuur worden ingezet om structuur aan te brengen in de overlegmomenten op een dag. Door zowel leidinggevenden als werknemers de acties handmatig te laten invullen, ontstaat er een duidelijk overzicht van de voortgang van het optimaliseringsproces.

Bovendien blijft ingrijpen eenvoudig. Het continu verbeter bord geeft immers duidelijk aan waar er nog actiepunten liggen. Doordat elke verstoring op het bord komt, vallen de kleine verbeterpuntjes niet meer tussen wal en schip. Hierdoor houdt u eenvoudig en inzichtelijk overzicht over het hele productieproces. Uw medewerkers kunnen de data voor hun KPI’s handmatig aan de lijn verzamelen of DPS gebruiken als input voor bordoverleg.

Enkele uitgangspunten: 

  • Door de rapportagestructuur komt de verantwoordelijkheid daar te liggen waar deze hoort: zo laag mogelijk in de organisatie. De rapportagestructuur zorgt voor meer bewustzijn bij medewerkers.
  • Go-see think do training voor alle deelnemers.
  • Door het kunnen sturen op prestaties verhoogt het eigenaarschap bij medewerkers.
  • Door te meten worden verliezen en afwijkingen in het proces gevonden.
  • De metingen (feiten) vormen de basis voor rapportage, en niet emoties of schuldvragen.
  • Lijn-KPI’s worden zeer frequent (elk uur) gemeten en op het bord inzichtelijk gemaakt. Hiermee is de Heart Beatvan het proces voor iedereen in één oogopslag duidelijk.