lean toolbox

Value Stream Mapping

Pak je pen en papier maar, we gaan aan het werk. Met de methode Value Stream Mapping beschrijf en teken je namelijk de stroom van goederen en diensten door de keten. Een Value Stream Map (VSM) helpt om inzicht te krijgen in de processen, zo kan je hieruit opmaken waar de verliezen zitten en je  de doorlooptijd kan verkorten. De methode komt bij Toyota vandaan, waar de techniek bekend staat onder de naam “goederen- en informatiestroomvastlegging”

 

Waarom Value Stream Mapping:

Mensen onthouden beter wanneer informatie wordt gedeeld met behulp van beelden in plaats van mondelinge overdracht of uitgebreide teksten. Omdat onze hersenen visueel zijn ingesteld, zijn we beter in staat dingen te onthouden wanneer informatie in deze vorm wordt aangeboden.

 

Hoe werkt VSM?

  1. Een van de belangrijkste voorwaarden om deze techniek goed in te kunnen zetten, is dat we de groep van producten zo klein mogelijk maken. Dit is nodig omdat we bij een Value Stream Map data gebruiken van individuele processtappen. Hoe algemener de informatie of hoe breder de productgroep, des te lastiger het wordt om gericht te verbeteren. We beginnen daarom met het kiezen van productfamilies.
  2. Beschrijf / teken terwijl je nog op de werkplek bent, de huidige situatie, waarin de huidige stappen zijn opgenomen inclusief vertragingen plus de informatiestroom die nodig is om de dienst of het product te maken. Dit kan zowel een productiestroom zijn (van grondstoffen tot eindproduct geleverd aan de klant) alsook een ontwerpstroom (van idee tot product of dienst). Er zijn (standaard-) symbolen om dit te tekenen.
  3. Beoordeel de beschrijving van de huidige situatie waarbij je met name let op het creëren van Mura(flow) (doorloopsnelheid) door het verminderen van Muda (verspilling). De Value Stream Map richt zich met name op de bottleneck in het proces, het optimaliseren van niet bottleneck processen verkort niet je doorloopsnelheid.
  4. Brainstorm over een ideale (wellicht utopische) situatie
  5. Destilleer uit deze ideale situatie een eerste stap naar de toekomstige situatie
  6. Realiseer de gewenste toekomstige situatie.

 

De methode Value Stream Mapping helpt uw organisatie de keten te overzien en het proces integraal aan te pakken, zonder in silo’s te denken. Werken in teams wordt gestimuleerd met deze methode.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier