van der Moolen Food Group

Al 50 jaar komt de lekkerste mie uit het verre oosten van Nederland, bij Van der Moolen Foodgroup (VDM) vandaan. Vanuit een rijke ondernemende geschiedenis, is het in Enschede gewortelde bedrijf Van der Moolen Foodgroup inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf van formaat.

VDM Foodgroup

De groei was een reden voor VDM om Onprove in te schakelen voor hulp bij het doorvoeren van een professionaliserings-slag in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het doel van VDM was om de bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar concrete Stuur KPI’s, die vervolgens gebruikt worden door de mensen op de werkvloer en zo te sturen op prestatie en afwijking.

Door met een vast stramien van de whiteboardcommunicatiestructuur te gaan werken, weet iedereen waar op gefocust moet worden en wat er van hen wordt verwacht. Afwijkingen ten opzichte van de norm worden correctief opgelost en er wordt een verbetermaatregel gedefinieerd, waardoor de afwijking op de norm niet of in mindere mate voorkomt. Resultaat van het Onprove 5 Stappenplan is een besparing op verliezen in processen en een solide continu verbeter- fundament waardoor het traject met Onprove geen geld kost, maar juist geld oplevert.

Daarnaast is het eigenaarschap van de mensen op de vloer verhoogd en kan VDM de ingezette groei vol vertrouwen doorzetten in de toekomst: “Iedereen aan de Walsmie.”

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier