Yme Kuiper

De strategie van Yme Kuiper is herzien, de doelstellingen zijn vanuit de strategie bepaald en de tactische plannen zijn uitgetekend. 

Voor de opvolging van de projectvoortgang vinden maandelijkse stuurgroepen plaats. De stuurgroep bestaat uit de medewerkers van Yme Kuiper en wordt aangevuld met de coaches en projectmanager van Onprove. Tijdens de stuurgroep wordt teruggekeken naar de prestatie van de afgelopen periode en wordt vooruit geblikt naar de komende tijd. Eventuele kwesties die van invloed kunnen zijn op het verloop van het project en de prestaties worden hier besproken en getackeld.

In de Awareness trainingen hebben medewerkers van Yme Kuiper kennis gemaakt met Lean-verspillingen, -begrippen en verbeter technieken. Een logisch vervolg op de geïmplementeerde communicatie- en prestatiesystematiek die iedere shift, dag en week wordt gebruikt om het proces bij te sturen.

Vanuit de vooraf opgestelde route is het vervolg de leiderschapstraining en coaching. Deze bestaat enerzijds uit een plenair trainingsgedeelte en anderzijds uit 1-op-1 begeleiding die zich focust op de in kaart gebrachte ontwikkelpunten van de leider als individu.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier