Leiderschap coaching

‘Resultaat is datgene wat over is nadat leiderschapsgedrag getoond is.’

Onprove werkt met een ontwikkelprogramma voor excellent leiderschap en gaat uit van de volgende basisprincipes:

✓ Sterke leiders zijn en blijven hard nodig en mogen niet verloren gaan in de huidige soft-skills-hype.
✓ Zelfsturende teams zijn een illusie.
✓ Iedereen heeft recht op leiding.
✓ Leiderschap is ontwikkelbaar

Leiderschap kun je ontwikkelen. Maar hoe?

Leiderschap kun je ontwikkelen. Tenminste, dat geloven wij. Het menselijke brein is te vergelijken met hardware, waarop verschillende softwareprogramma’s draaien. Deze software bestaat uit scripts. Onze menselijke scripts worden gevormd door een combinatie van bio-psychosociale factoren: erfelijkheid, opvoeding en ervaring. Maar deze scripts blijven niet altijd hetzelfde. Ze zijn te beïnvloeden, aan te vullen en te polijsten door middel van goede begeleiding.

Leiderschapsmodel met vier leiderschapsscripts

Onprove werkt met een leiderschapsmodel met vier leiderschapsscripts. Een volledig leider is in staat om per situatie te variëren met scripts: de alerte alfaleider, de flexibele manager, de authentieke inspirator en de wederkerige bestuurder. Centraal in het model staat ‘presteren’, het product van goed leiderschap.

Wat houdt zo’n script eigenlijk in?

Elk script onderscheidt zich door zijn gedragingen. Deze gedragingen zijn concreet en eenvoudig geformuleerd. Ze zijn ontstaan uit de dagelijkse praktijk van het leiding geven. Ze zijn voor iedereen herkenbaar en worden gedurende het hele programma gebruikt.

Wat levert het gebruik van zo’n script op?

Een volledig leider kan prestaties van zijn medewerkers beïnvloeden door middel van het gebruik van verschillende scripts. Zo’n script richt zich op het creëren van intrinsieke motivatie. Wat uw mensen raakt en wat hen drijft, bepalen wat hen intrinsiek motiveert en hoe zij zich gedragen. Dit lijkt ‘soft’ aan de voorkant, maar uiteindelijk draait het erom ‘keihard’ resultaat te kunnen bewerkstelligen aan de achterkant.

Een leider polijstproces kost tijd. De grootste ontwikkelstappen worden gezet in het eerste halfjaar. Borging vindt plaats in het tweede halfjaar. Nieuw leiderschapsgedrag is na een jaar pas daadwerkelijk een gewoonte.
Bent u zelf vooral degene met oplossingen en goede ideeën? Delen uw teamleden de pijn van niet-behaalde targets of wel-behaalde-niet-ambitieuze targets niet? Verlopen beslissingsprocessen stroperig of wordt er weinig beslist? Valt de wendbaarheid of weerbaarheid van uw team u tegen? Dan kan een leider polijstproces voor u een uitkomst zijn. Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.