Mens & Techniek 4.0

De COVID-19 crisis heeft nog duidelijker gemaakt hoe belangrijk continu verbeteren en ontwikkelen is in de levensmiddelenindustrie. Tel daar bij op trends zoals robotisering & digitalisering, predictive maintenance, veranderingen in de supply chain en de vraag van consumenten naar duurzame, gezonde en verse producten.

Dat vraagt om een Slimme Industrie & Slim Werken. Oftewel, anticiperen op verandering en meebewegen.

De foodindustrie moet continu blijven ontwikkelen en verbeteren

Onprove heeft in het 4e  kwartaal 2020 in samenwerking met haar partners de Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (de SOL) en Wecreate Consulting een methode ontwikkeld gericht op ‘Mens en Techniek 4.0’. In deze methode zijn procesverbetering en de ontwikkeling van een leercultuur met elkaar verbonden.

Continu ontwikkelen en verbeteren vraagt om medewerkers die actiegericht zijn en verantwoordelijkheid nemen. Door het realiseren van een lerende cultuur, gebaseerd op vertrouwen tussen leidinggevende en medewerker, worden medewerkers op de juiste wijze gestimuleerd om regie te nemen in het verbeterproces. En dat is essentieel in de huidige levensmiddelenindustrie. Zo kunnen we slimmer werken.

SOL wordt bestuurd door zowel werkgevers (FNLI, NZO, VBZ onder andere) en vakbonden (FNV, CNV) en investeert sinds 1989 in de sector om mensen en organisaties wendbaar, vaardig en vitaal te maken. SOL werkt vanaf 2013 samen met Wecreate Consulting op vraagstukken rondom eigenaarschap & leiderschap. De aanpak op Mens en Techniek 4.0 is met behulp van de inzet van SOL (samen met Onprove en Wecreate) tot stand gekomen en daarmee ‘van de sector, voor de sector’.

Door onder andere het beschikbaar stellen van subsidies en het communiceren over het belang van Mens en Techniek 4.0, beoogt SOL bedrijven te enthousiasmeren om mee te veranderen.

Onze visie op Mens en Techniek 4.0

In onze visie op continu verbeteren en ontwikkelen, zijn er zichtbare en onzichtbare onderwerpen van belang. Dit laat zich het beste vergelijken met een ijsberg.

De bovenkant van de ijsberg betreffen de zichtbare (vaak harde) onderwerpen die voor een continu veranderproces van belang zijn. Denk aan het hebben van een duidelijke visie en strategie vanuit de organisatie; meetbare en realistische doelstellingen; een flexibele, maar duidelijke, organisatiestructuur; efficiënte werkprocessen waarin performance, veiligheid en kwaliteit centraal staan; en het bijblijven bij technologische ontwikkeling.

De onderkant van de ijsberg is onzichtbaar en moeilijker vast te pakken. Maar zij zijn minstens zo bepalend voor uw succes. Denk aan gedrag, normen en waarden in de organisatie, eigenaarschap & leiderschap. De ongeschreven regels van het spel. Door aandacht te hebben voor beide kanten van de ijsberg, zullen verbeterprocessen beter beklijven. Zo wordt een duurzaam resultaat behaalt. Van leren naar presteren.

Wij realiseren daarom een performance gerichte aanpak op werkplekleren. Wij werken vanuit de bedrijfsdoelstellingen aan verbetering van de ‘ontwikkel mindset’ bij uw medewerkers. Daarmee krijgt uw organisatie de medewerkers veel beter mee in de door u gewenste verandering. En daarbij wordt leren & ontwikkelen een vast onderdeel van het werk.

Ijsb

Wilt u meer weten over Mens en Techniek 4.0?

Het resultaat van Mens & Techniek 4.0

Met onze aanpak bereiken we dat medewerkers op een andere manier gaan kijken naar hun rol en verantwoordelijkheid binnen het productieproces. Medewerkers gaan actiegericht denken en hun passie en motivatie wordt geactiveerd zodat ze als team een optimale presentatie samen neerzetten. Zo gaan ‘samen werken’ en ‘samen leren’ hand in hand.

Het doel is om tot een leercultuur te komen die de organisatie wendbaar maakt.
Dat betekent de verbinding tussen bedrijfsdoelstellingen, Cultuur en Structuur om een blijvend resultaat te realiseren en te borgen binnen uw organisatie. We doen dit door samen de best practice te definiëren en te standaardiseren. Medewerkers op te leiden en te betrekken bij de doelstellingen van de organisatie en hun eigen ontwikkeling. Wat hiervoor nodig is, is niet alleen een methode om medewerkers snel in te werken, te betrekken en te stimuleren, maar het is ook zaak om de managementlaag te betrekken en te coachen.

Door dit met elkaar te verbinden zijn we in staat om:

  • Een ontwikkelingsroadmap op te stellen die de organisatie in zijn geheel verder helpt
  • Verliezen blijvend uit processen te halen
  • Kwaliteit van producten te verhogen
  • First Time Right te borgen
  • Een actieve leercultuur te realiseren
  • Soft skill ontwikkeling, houding en gedrag
  • Een wendbare organisatie te realiseren waar kennisdeling en samenwerken centraal staat.
  • Te communiceren over de juiste zaken op de juiste manier
  • Eigenaarschap te verhogen
  • Leiderschap te versterken

Kortom een prettige en professionele organisatie waar mensen gewaardeerd en gerespecteerd worden, waar elke dag actief aan ontwikkeling en verbetering gewerkt wordt en waarin verantwoordelijkheid gegeven en genomen wordt.