Resultaat voor uw productieproces

Het uitgangspunt van Onprove is altijd dat we minder kosten dan we opleveren.
Door Structuur met Cultuur te verbinden oogst u Resultaat!

Werken vanuit de kern

Als breedste continu verbeteraar in de food houden we niet van half werk. We duiken diep uw organisatie in, slaan spijkers met koppen en pakken problemen vanaf de wortel aan. Klinkt rigoureus. Is het ook. Maar alleen door uw productieproces vanaf de kern aan te pakken weet u een ding zeker; het levert resultaat op.

Concreet? Gemiddeld leveren de Onprove oplossingen een klant binnen één jaar de volgende besparingen en voordelen op:

 • 5% kostenbesparing
 • 2,75% meer productie
 • 2% uitvalreductie
 •  3% minder afval
 • 40% minder omsteltijden

Natuurlijk kunnen wij vertellen dat we goed zijn maar onze klanten kunnen dat veel beter.

Een greep uit de hulpvragen die onze opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers aan ons stellen:

 • Wij willen de kostprijs te verlagen zonder in te leveren op kwaliteit of goed werkgeverschap.
 • Kunnen jullie ons helpen om de communicatiestromen tussen de verschillende afdelingen blijvend te verbeteren?
 • Hoe motiveren wij onze medewerkers op alle lagen in het bedrijf intrinsiek om continu te verbeteren?
 • Wij willen het kennispotentieel van de vloer, ons midden- en hoger kader ten volste benutten. Hoe pakken we dat aan?
 • Help ons afwijkingen op processen blijvend op te lossen volgens een vast stramien.
Continu verbeter casussen Rectangle 5 Copy 62
 • Wij willen de verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen daar leggen waar deze het beste opgelost kan worden. Hoe doen we dat?
 • Ons doel is om van ad-hoc oplossingen fundamentele oplossingen te maken door het inzetten van Lean tools.
 • Kunnen jullie een effectief periodiek en preventief onderhoudsplan opstellen en uitvoeren?
 • Wij willen sturen op feiten in plaats van buikgevoel.
 • Is het mogelijk om productie en personeelsplanning te vereenvoudigen en efficiënter te laten verlopen?
dps cassussen Rectangle 5 Copy 62

Borging resultaten

Naast het behalen van resultaten is het natuurlijk belangrijk deze resultaten ook te borgen. Alle verbeteringen die we samen behalen willen we borgen in uw organisatie. Er zal een tijd komen dat Onprove er niet meer is en het is de bedoeling dat uw Continu verbeterorganisatie ook op zichzelf kan functioneren. Daarom zetten we diverse audits in, trainen en coachen wij uw medewerkers en helpen we u de borging resultaten en werkmethode te borgen binnen uw organisatie.

Lees verder Rectangle 5 Copy 62

 

05-01-2021

Waarom realtime data nodig is om adequaat te kunnen sturen

14-12-2020

Klaar voor Industry 4.0 met Mens & Techniek 4.0

06-07-2020

Papier in productie elimineren