OEE

Wat is OEE?

‘Wat is OEE’ is misschien wel de belangrijkste vraag als u een machine of productielijn in beheer heeft en u wanneer inzichtelijk wilt krijgen wat de daadwerkelijke productietijd en output is. Om de machine efficiënter te laten draaien is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat de factoren zijn die er voor zorgen dat er geen productie gedraaid wordt. OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een uitstekende meetmethode waarmee u dit inzichtelijk kunt maken. Door een accurate registratie bij te houden van alle stilstanden en storingen kunt u een overzicht maken van de grootste verliezen in uw proces. Met als doel deze verliezen tot een minimum te reduceren en zo dus uw OEE getal te verhogen. Denk hierbij aan omsteltijden, reinigingstijden, onderhoud etc.

OEE bepaalt de efficiëntie van een machine of lijn op basis van 3 factoren:

  • Kwaliteit: Het percentage van grondstoffen die er aan de voorkant van een productielijn in gaan en hoeveel kwalitatieve producten er aan het einde van de lijn uit komen
  • Beschikbaarheid: Het percentage van de tijd die beschikbaar is om te produceren
  • Prestatie: Het percentage van de productiecapaciteit dat gebruikt wordt

OEE = beschikbaarheid x prestatiegraad x kwaliteitsgraad

Terugverdientijd van uw machine

Bij de aanschaf van een machine wordt door de fabrikant altijd een opgave van snelheid gedaan. OEE wordt onder andere gebruikt om de terugverdientijd van een machine uit te rekenen. Een machine schaf je immers aan om een bepaald proces te automatiseren en deze wordt dus ook op een bepaalde capaciteit aangeschaft. Als een machine bijvoorbeeld op 20 takten (slagen per minuut) maximale snelheid kan draaien, betekent dit doorgaans niet dat de machine ook volcontinu (365 dagen per jaar, 24 uur per dag) op deze snelheid zal draaien. Er is immers ook tijd nodig om onderhoud uit te voeren, schoon te maken en om te bouwen van product a naar b. Deze tijd gaat van de machinebeschikbaarheid af. U berekent het maximaal haalbare rendement en meet realtime of u dit rendement haalt. Dit rendement is ook een belangrijke factor in uw kostprijsbepaling.

Weten wat OEE voor u kan betekenen?

OEE-definitie

De OEE-definitie is Overall Equipment Effectiveness. Als we die OEE-definitie naar het Nederlands vertalen betekent OEE; de totale effectiviteit van je apparatuur.

Het OEE getal wordt opgebouwd uit 3 componenten die met elkaar vermenigvuldigd een OEE getal vormen:

  • Beschikbaarheid: is de machine beschikbaar om te produceren?
  • Prestatie: draait de machine en zo ja hoe snel draait de machine?
  • Kwaliteit: het verschil tussen het bruto aantal producten die de machine in gaan en het aantal goede producten die er netto uitkomen.

Theoretisch gezien wordt OEE berekend over een 100 procent beschikbare tijd die er geproduceerd kan worden. Dit betekent dat een machine die je aanschaft in principe 365 dagen per jaar 24 uur per dag beschikbaar zou moeten zijn om te produceren. In de praktijk zijn er niet heel veel bedrijven die dit halen.

Door per moment dat de machine niet produceert aan te geven wat de reden is van niet draaien (bijvoorbeeld geen aanvoer, korte stop, ombouw, reiniging e.d.) kan een opsomming van verliesredenen worden opgebouwd die er voor zorgen dat de OEE prestatie niet 100 procent is.

Wat betekent OEE?

Maar wat betekent OEE nu echt? OEE is een graadmeter om productie efficiënt te meten. Het inzichtelijk maken van de data is natuurlijk belangrijk, maar nog belangrijker is wat je met die data gaat doen. Vanuit de continu-verbeter-gedachte zijn de redenen van stilstand het belangrijkste in OEE. Als je weet waar je het meeste op stil staat, kun je aan de slag met het achterhalen van de grondoorzaak en het oplossen van het probleem en de oplossing borgen. De verzameling van de grootste verliezen wordt ook wel de Pareto aan verliezen genoemd. Dit is een visualisatie van welke stilstanden het vaakst voorkomen in tijd/aantal uitgedrukt in een percentage.

OEE bijhouden en inzetten

OEE bijhouden en inzetten kan op verschillende manieren. U kunt dit handmatig doen met onze Excel Templates. Wilt u een gratis OEE Excel template van ons ontvangen? Mail dan naar: info@onprove.nl

Daarnaast is het ook mogelijk om dit automatisch te gaan doen met een MES-Systeem.

OEE is een module binnen DPS, het MES-systeem van Onprove. Een MES (Manufacturing Execution System)-systeem is een informatiesysteem voor het continu monitoren en aansturen van productieprocessen. Het is een tussenlaag tussen de kantoorautomatiseringslaag (denk aan ERP, WMS, Planning, HR Etc.) en de productievloer (PLC’s, Robots, Weegschalen, Metaaldetectoren).

Met DPS Productieregistratie en DPS OEE is het mogelijk om productieorders vanuit het ERP of de productieplanning naar de betreffende lijn te sturen. De Lijngegevens worden realtime ontsloten door een DPS Controller waardoor het systeem realtime alle productie-informatie registreert. Op het moment dat de lijn stopt, wordt het scherm rood en gaat de medewerker de storing verhelpen. De medewerker wordt ook gevraagd om op het scherm aan de lijn aan te geven wat de reden van de stilstand was. Door dit in te vullen wordt de Pareto met verliezen opgebouwd. Dit kan weer als input gebruikt worden om te verbeteren. Op deze manier wordt het mogelijk om OEE inzichtelijk te maken op lijn- en zelfs op orderniveau. Zo bewaakt het systeem de voortgang van alle productieopdrachten die op de werkvloer draaien. Ook geeft het systeem realtime inzicht in een overzichtelijke cockpit welke lijnen goed draaien en welke niet.

Hoogst haalbare OEE

Stel, u heeft een productielijn en die lijn draait 24 uur per dag en 7 dagen per week. Er zijn geen storingen en er rollen stuk voor stuk kwalitatieve producten van de lijn die u direct kunt leveren. Dan heeft u een OEE van 100 procent. Erg realistisch is dat niet, want elke productielijn heeft te maken met stilstand. Het is daarom belangrijk om voordat u OEE gaat meten de hoogste haalbare OEE-score te bepalen. Hier gaan we later op deze pagina verderop in.

OEE handmatig bijhouden? Vraag onze gratis Excel template aan!

OEE verbeteren

Wilt u OEE verbeteren, maar weet u niet precies waar u op moet focussen? Allereerst is het belangrijk dat uw mensen snappen hoe OEE is opgebouwd en welke factoren ze op de lijn kunnen beïnvloeden. Hiervoor zet Onprove OEE training en de Bandleider training aan. Als u OEE wilt gaan meten, gaat onze voorkeur uit naar realtime meten met DPS. De module OEE binnen DPS van Onprove brengt de efficiëntie van de gehele productielijn en machines volledig en realtime in kaart. OEE verbeteren is daarom heel eenvoudig, want u krijgt via het dashboard realtime inzicht in waar de knelpunten op de productielijn zich bevinden. Zo kunt u schakelen op het moment dat er een storing is of stilstand is in plaats van achteraf analyseren wat er gebeurd zou kunnen zijn. Ook kunt u de Pareto aan verliezen gebruiken als input om inefficiënties in uw proces te verbeteren.

Waarom OEE verbeteren?

Waarom zou u OEE dan verbeteren? Hoe hoger de OEE-score, hoe efficiënter uw productielijn of machine draait. Stel; u koopt een nieuwe machine voor uw productielijn, dan wilt u die natuurlijk zo snel mogelijk terugverdienen. Om deze machine binnen afzienbare tijd terug te verdienen moet u een bepaald aantal producten per tijdseenheid gaan draaien. Of u deze doelstelling haalt, berekent u door te bepalen hoeveel grondstoffen er de lijn in gaan, hoeveel kwalitatieve producten de lijn uitkomen en hoeveel tijd dit heeft gekost. Dit doet onze OEE-registratie module automatisch en realtime.

Een OEE van 100 procent halen is praktisch onmogelijk. Dat betekent namelijk dat de productielijn zonder te stoppen en gepland onderhoud 24 uur per dag en 7 dagen per week draait en dat er enkel kwalitatieve producten uit de lijn komen. U gaat voor een zo goed mogelijke OEE score, rekening houdend met stilstand door onder andere storingen, ombouw en onderhoud. Hiernaast ziet u een afbeelding met tijdsbalken die een indicatie geven van hoeveel echt productieve tijd erover blijft om de fabriek te laten draaien.

U wilt de OEE verbeteren omdat; hoe hoger de OEE, hoe efficiënter de productielijn draait en hoe meer kwalitatieve producten u produceert binnen de door u bepaalde productietijd. Dit alles met het doel zo efficiënt mogelijk te draaien en zoveel mogelijk winst te kunnen halen.

Waar is de meeste winst te halen?

Waar de meeste winst te behalen is hangt af van de bewuste machine of productielijn. Met de OEE module van Onprove wordt tot in detail bekeken waar eventuele knelpunten zich bevinden. Dus haalt u het OEE doel niet? Waardoor komt dit? Met de OEE module binnen het MES-systeem DPS van Onprove kunt u precies zien wanneer de machine heeft stilgestaan en ook waarom. Komt dit probleem structureel voor? Denk aan een storing bij de lijnuitgang van uw verpakkingsmachine, dan komt deze omhoog in de Pareto aan verliezen en kunt u de gepaste actie nemen. Het mooie is dat u beslissingen gaat maken op basis van data en feiten in plaats van op buikgevoel.

Wilt u OEE inzetten voor verbetering?

OEE-berekening

De OEE-berekening is een zeer belangrijke berekening om te bepalen of en hoe efficiënt uw productielijn is. Aan de hand van deze berekening weet u dus hoeveel halffabricaten of grondstoffen er aan het begin van de productielijn ingaan en hoeveel kwalitatieve producten er binnen een bepaalde tijd aan het einde van de productielijn uitkomen. Wanneer u inzicht heeft in deze gegevens weet u hoe succesvol uw productielijn is.

OEE-formule

De OEE-formule is: beschikbaarheid x prestatie x kwaliteit = OEE. Met deze formule meet je het verschil tussen de ideale productie en de daadwerkelijke productie. Zoals we bij Onprove zeggen: meten is weten. En met het OEE percentage heeft u een goed middel in handen om te bekijken of uw doelen haalt. Is het OEE percentage lager dan uw beoogde doel? Dan kunt u er met de software van Onprove dieper in duiken. U kunt tot in detail zien op welk onderdeel de productielijn niet goed genoeg scoort. Hierdoor kunt u ook verbeteringen heel plaatselijk en dus doelgericht en efficiënt, doorvoeren.

OEE-berekening in Excel

Met de Realtime OEE-module voor DPS van Onprove is het maken van een OEE-berekening in Excel niet meer nodig. Onze OEE-module maakt de berekening automatisch. Als u een OEE-berekening in Excel maakt, kost dit vaak veel tijd omdat u data handmatig moet invoeren. Ook is het handmatig invoeren van data erg foutgevoelig en per invuller kan de datakwaliteit weer verschillen. Daarnaast is het lastiger om trends te herkennen over verschillende tijdvlakken, producten, lijnen en is het vrij complex om cyclustijden van de machine hier tegen af te zetten. Met de DPS Productie module en DPS OEE-module wordt dit wel mogelijk en is het ook mogelijk om meerdere signalen automatische uit te lezen. Denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van een Checkweger.

OEE Software

Onprove heeft de OEE software in huis om de efficiëntie van uw productielijn en machines tot in detail en realtime te meten. De OEE software is gebruiksvriendelijk gebouwd zodat u, maar ook de (anderstalige) medewerker op de vloer, er heel eenvoudig mee kunnen werken. Doordat DPS veel meer is dan de veelvoud aan OEE tools op de markt zult u meer inzichten verkrijgen.

Onze OEE software binnen ons MES systeem DPS is te koppelen aan uw ERP systeem. Wij hebben reeds koppelingen gemaakt met o.a. SAP, M3, MFG Pro, RBK FOBIS, Microsoft NAV, Microsoft AX, Exact en AFAS maar ook met maatwerkapplicaties, MRP systemen of zelfs plannings-Excels.

OEE-meting

De OEE-meting die de DPS module aan de lijn automatisch doet door de lijn te ontsluiten met de DPS Controller wordt opgenomen in DPS, het Manufacturing Execution System (MES). Dit is een softwaresysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen. Een MES Systeem stuurt data naar de lijn en realtime bij wat er gebeurt op de betreffende productieopdracht. Daarbij is het mogelijk om met de module DPS procesvariabelen andere meetapparatuur te gaan meten zoals temperatuurmeters, luchtvochtigheidsmeters maar ook PLC gegevens. Met de DPS Module Parametersturing is het zelfs mogelijk om machines in te stellen op basis van de Bill of Material uit de productieorder uit ERP. Zo beheert en bewaakt het systeem al het werk wat gaande is op de werkvloer. Alles wat gemeten wordt, komt in DPS terecht en is op deze manier op verschillende manieren te analyseren via Dashboards en Rapporten. Op het moment dat u zelf analyses wilt maken zit deze functie bij elke module er standaard in.

Realtime OEE-registratie

Het mooie van de OEE-module van Onprove is dat het systeem realtime OEE-registratie realiseert. Hierdoor ziet u niet pas aan het einde van de dag dat u de beoogde productiviteit niet gehaald heeft of dat u geconfronteerd wordt met overuren omdat de prestatie is achtergebleven. Nee, u ziet direct welke lijnen goed draaien en welke uw aandacht nodig hebben. Dankzij realtime OEE-registratie kunt u dan ook direct handelen. Waarom behaalt u de beoogde OEE niet? Staat er een machine stil? Is er een storing? Door direct op te merken, kunt u ook direct handelen.

Vraag een demo aan en test OEE zelf

OEE Food industrie

Het berekenen van de OEE is zeer interessant voor de food industrie. Per dag gaan er ontzettend veel producten door een productielijn en ze doorlopen veel verschillende stappen in het proces. De OEE van uw productie binnen de food industrie is dan ook al snel te verbeteren. Waar verliest u tijd of kwaliteit op de lijn? Welke machines zorgen voor storingen? Op welke productieorders kunt u afkeur/afvalpercentages verbeteren? Draaien alle machines op de normsnelheid? Kunt u trends ontdekken in de geplande stilstanden zoals pauzes? 5 minuten langer pauze betekent 5 minuten later opstarten en een productieverlies. Allemaal punten die u gemakkelijk inzichtelijk kunt maken met de OEE food industry module van Onprove.

Onprove is gespecialiseerd in het verbeteren van productieprocessen binnen de food industrie. Doordat we onze software speciaal voor deze sector ontwikkelen is het systeem naadloos afgestemd op de behoeften binnen de food industrie.

Wat kan Onprove betekenen bij OEE?

De OEE-module is onderdeel van DPS, het MES-systeem van Onprove. Wij implementeren de software en leiden uw Keyusers op zodat zij zoveel mogelijk zelf kunnen binnen DPS en ons daarvoor niet nodig hebben. Heeft u meer hulp nodig? Dan kunt u altijd onze helpdesk benaderen. Voordat we live gaan met uw nieuwe omgeving trainen we uw medewerkers aan de lijn met onze bandleider training. We gaan in op de factoren die een operator kan beïnvloeden aan de lijn en we leggen uit wat OEE is, vervolgens trainen we de medewerkers in het gebruik van DPS en begeleiden we hen op de werkvloer. Nadat de DPS OEE-module geïmplementeerd is kunt u de resultaten zelf analyseren en aan de hand van deze resultaten verbeteringen gaan doorvoeren. Met OEE maakt u de zwakke plekken in uw productieproces zichtbaar en kunt u maatregelen treffen om deze blijvend te verhelpen. Zodat u op een snelle en krachtige manier efficiënt kunt presteren. Onprove kan u ook helpen bij het oplossen van een verschil tussen de IST en SOLL situatie hiervoor zetten we vaak de QRP in. Door OEE inzichtelijk te maken en te gaan sturen op OEE mag u rekening houden met een verbetering tot wel 20 procent.

Weten of DPS OEE iets voor u is?

Met onze demo Software kunt u (zonder aanschaf van de software) DPS Productieregistratie en DPS OEE 2 maanden lang uitproberen. De DPS Controller krijgt u van ons in bruikleen en u heeft de mogelijkheid om middels een huurkoopconstructie een touchscreen terminal van ons te huren. De enige kosten die we u in rekening brengen voor een testopstelling zijn de uren die we nodig hebben om DPS te installeren en werkend op te leveren. Een koppeling met uw ERP behoort ook tot de mogelijkheid tijdens deze proefopstelling.

Weten of DPS OEE iets voor u is?