dps

Tijd & Toegang

Wat is DPS Tijd & Toegang?

Met de Tijd & Toegang module van DPS behoudt u controle over de toegang binnen uw bedrijf en verkrijgt u inzicht in de bewegingen en tijdsregistratie van uw medewerkers. Deze module maakt gebruik van zowel hardware als de DPS-software om nauwkeurige registratie mogelijk te maken. Klokterminals registreren werktijden en pauzes, terwijl readers de bewegingen van medewerkers volgen. Op persoonsniveau kunt u toegangsrechten beheren.

Resultaat van DPS Tijd & Toegang:

  • Nauwkeurige tijdsregistratie en controle over toegangsrechten.
  • Klokterminals registreren werktijden en pauzes.
  • Readers volgen de bewegingen van medewerkers voor inzicht in locaties.
  • Beheer van toegangsrechten op persoonsniveau.
  • Eenvoudige urenregistratie en goedkeuring voor verloning.
  • Vereenvoudigde toegangscontrole met beheersbare rechten.
  • Aanwezigheidsregistratie vergroot de veiligheid bij noodsituaties.
  • Tracering van medewerkers biedt snel inzicht in hun locatie.

Waarom DPS Tijd & Toegang?

DPS Tijd & Toegang biedt een geïntegreerde oplossing voor het beheer van toegang en tijdsregistratie binnen bedrijven. Met klokterminals en readers wordt nauwkeurige registratie mogelijk gemaakt, waardoor eenvoudige urenregistratie en goedkeuring voor verloning plaatsvinden. Het beheren van toegangsrechten op persoonsniveau en de mogelijkheid tot tracering van medewerkers vergroten de veiligheid en controle binnen het bedrijf. De module biedt ook vereenvoudigde toegangscontrole met beheersbare rechten, waarmee food-defense naar een hoger niveau wordt getild.

 

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier