dps

Personeelsplanning

Wat is DPS personeelsplanning? 

De personeelsplanningsmodule genereert automatisch planningen op basis van personeels- en productiegegevens, inclusief contracturen, roosters, verzuim, competenties en benodigde werkplekbezetting. Dit vereenvoudigt de planningspuzzel. Bij het maken van de planning wordt rekening gehouden met:

 • Contract: Houdt rekening met beschikbare tijd volgens het rooster.
 • Verzuim: Beheert verlofuren, snipperdagen en ziektedagen.
 • Competenties: Analyseert welke werkzaamheden het personeelslid kan uitvoeren.
 • Lijnplanning: Identificeert lijnen in productie en benodigde werkplekken.

De module maakt niet alleen planningen, maar voert ook analyses uit over de huidige en toekomstige bezetting, waardoor vooraf bepaald kan worden of de gevraagde bezettingsgraad haalbaar is en of bijsturing nodig is.

Resultaat DPS Personeelsplanning

 • Automatische generatie van planningen op basis van personeels- en productiegegevens.
 • Inclusief contracturen, roosters, verzuim, competenties en benodigde werkplekbezetting.
 • Vereenvoudiging van de planningspuzzel door geïntegreerde data-analyse.
 • Rekening houdend met contracturen, verzuim, competenties en lijnplanning.
 • Uitvoeren van analyses over huidige en toekomstige bezetting.
 • Vooraf bepalen van de haalbaarheid van gevraagde bezettingsgraad.
 • Mogelijkheid tot bijsturing op basis van analyseresultaten.

Waarom DPS Personeelsplanning?

DPS Personeelsplanning biedt een geautomatiseerde oplossing voor het genereren van planningen op basis van diverse personeels- en productiegegevens. Het vereenvoudigt de planningspuzzel door rekening te houden met contracturen, verzuim, competenties en lijnplanning. Daarnaast voert de module analyses uit over de huidige en toekomstige bezetting, waardoor bedrijven vooraf kunnen bepalen of de gevraagde bezettingsgraad haalbaar is en of bijsturing nodig is. Hierdoor wordt het planningsproces geoptimaliseerd en de efficiëntie verhoogd.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier