Onprove 360 Graden Scan

Alle facetten van uw bedrijf doorgelicht met de 360 Graden Scan

“De basis van ons werk is ”Meten is Weten” dit ligt ten grondslag aan alles wat we doen”

Met Meten is Weten stevig in onze kernwaarden verankerd, is dit tevens het uitgangspunt om in korte tijd inzichtelijk te maken waar de verbeteringen in uw organisatie liggen. om dit snel inzichtelijk te maken, heeft Onprove de 360 Graden Scan ontwikkeld.

Wat is een 360 Graden Scan?

Tijdens de 360 Graden Scan doorlopen we de randvoorwaarden voor Continu Verbeteren conform het bewezen effectieve Onprove 5 Stappenplan. Het doel van de 360 Graden Scan is niet alleen om het potentieel op de verschillende gebieden in kaart te brengen maar ook een advies welke aanpak het beste resultaat zal opbrengen en aansluit bij het DNA van uw organisatie.

Uitvoering 360 Graden Scan

Tijdens de 360 Graden Scan wordt het verbeterpotentieel gedurende één dag op 4 gebieden in kaart gebracht door een Onprove specialist. Onprove specialisten zijn pragmatisch, snappen uw business en de daarbij behorende uitdagingen en hebben elk hun eigen specialisatie.

Meten is Weten

De basis van alles wat we doen is Meten is weten. Als je niet meet wat je doet, kun je ook onmogelijk sturen op prestaties. Naarmate verbeteringen doorgevoerd worden in uw organisatie, wordt het ook steeds lastiger om nieuwe verbeteringen te vinden in processen. Om ook dan verbeterpotentieel inzichtelijk te krijgen wordt het noodzakelijk om geavanceerder te gaan meten met bijvoorbeeld ons Personeels- en Productiesysteem DPS.

Mens

De Factor Mens in uw organisatie is essentieel en tegelijkertijd ook sterk veranderlijk. Uw bedrijfscultuur wordt voor het grootste deel gevormd door deze mensen. Als u Continu wilt Verbeteren is het belangrijk om de randvoorwaarden te organiseren die dit mogelijk maken. Daarom vormen we tijdens deze scan ook een beeld van uw bedrijfscultuur (organisatiestructuur) en de onderliggende factoren die daar onderdeel van zijn:

Machine

Een wezenlijk onderdeel van uw bedrijfsresultaat zijn de machines waar u mee werkt. Om uw mensen in staat te stellen de doelstellingen te behalen is het cruciaal om een machinepark te hebben wat dit faciliteert. Machine-stilstanden kosten immers driedubbel geld: gemiste omzet; mensen die niet kunnen werken maar wel betaald moeten worden en natuurlijk de kosten om de storing te verhelpen. Daarnaast is de balans van een lijn cruciaal in de outputsnelheid die u kunt produceren. Tijdens de 360 Graden Scan kijken we onder andere naar:

Methode

Het “Leanboekje” staat vol met Methodes die u kunnen helpen om een saai en voorspelbare productie te krijgen. Echter is het zo dat niet elke methode bij elke situatie past en de volgordelijkheid van implementatie sterk het succes bepaald. Daarom beredeneren wij vanuit uw businessdoelstellingen welke Methodes verliezen elimineren en kunnen helpen voorkomen. Variërend van onze Bordenstructuur, Training van medewerkers tot en met Omstelreductie (SMED) of Werkplekorganisatie (5S).

Voordelen van de 360 Graden Scan zijn:

  • Nut en noodzaak van continu verbeteren inzichtelijk maken (gemeenschappelijke doelstellingen);
  • Verbeterpotentieel inzichtelijk maken;
  • Geldbesparing Inzichtelijk maken.

Wat levert het u op?

Uiteraard levert de 360 Graden Scan u nieuwe inzichten op doordat we inzichtelijk maken waar het verbeterpotentieel binnen uw organisatie ligt. Na de uitvoering van de 360 Graden Scan verwerken we de verzamelde gegevens en nemen we gezamenlijk de bevindingen met u door en adviseren we welke aanpak het gewenste resultaat gaat bewerkstelligen, wat de kosten zijn en wat het oplevert.

 

Uw verbeterpotentieel inzichtelijk maken met onze 360 graden Scan?