dps

Track & Trace

Track and trace in de food

Track and trace in de food sector is ontzettend belangrijk. Natuurlijk doe je er als fabrikant alles aan om een kwalitatief goed product te maken. Toch kan het eens voorkomen dat er iets misgaat. Denk aan een besmetting in één van de ingrediënten of hulpstoffen of een kleine fout in bijvoorbeeld de samenstelling van het product. Met een goede track and trace module is dit foutje snel op te sporen en gericht op te lossen.

Worden verbruiken in uw productieproces nog met de hand geregistreerd? Dan is het opsporen van een kleine fout vaak heel veel werk en betekent dit soms dat de wettelijke norm van 4 uur niet gehaald wordt. Als oplossing voor dat probleem wordt de batchgrootte daarom vaak vergroot zodat de norm wel gehaald wordt. Hierdoor worden vaak hele partijen teruggeroepen en vernietigd, terwijl het probleem zich vaak maar in een deel van de batch bevindt.

Demo aanvragen Rectangle 5 Copy 62

Traceerbaarheid (in de food)

Traceerbaarheid in de food is een proces dat veel aandacht vereist. Elk productieproces in de foodsector bestaat namelijk uit verschillende grondstofstromen en bewerkingsstappen. Uit die verschillende grondstoffen en hulpstoffen, geleverd door verschillende leveranciers, wordt het eindproduct opgebouwd. Als er een klantklacht of calamiteit rondom een product ontstaat moet je als toeleverancier zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 uur de herkomst van de grondstoffen en materialen van het betreffende product kunnen traceren.

De traceerbaarheid van je grond en hulpstoffen moet dus op orde zijn. De track and trace-module binnen DPS (het MES-systeem van Onprove) geeft met één druk op de knop direct inzicht in alle verbruiken van zowel grondstoffen als hulpstoffen waaruit het product is opgebouwd. De uitgebreide traceerrapportage laat alle stromen van het proces zien; van geleverde grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmaterialen tot en met de uitgeleverde eindproducten en omgekeerd.

Van goederen ontvangst naar verbruiksregistratie en gereed product

Door een sluitende verbruiksregistratie te realiseren wordt het ook mogelijk om afvalstromen inzichtelijk te krijgen en zelfs afwijkingen op productieprocessen of recepturen te ontdekken en op te lossen. Binnen DPS doen we dit door de verwachte inkooporders naar een terminal met scanner bij de goederenontvangst te sturen. Op het moment dat de vrachtwagen zich meldt bij deze afdeling kan de medewerker het SSCC label scannen of handmatig invoeren. Vervolgens kan dit gematched worden aan de inkooporder en kan er in het systeem aangegeven worden of de order compleet is of dat het om een deellevering gaat.

Vanuit DPS wordt een traceercode aangemaakt voor het interne traceproces. Gaat het bijvoorbeeld om 2 pallets, dan kan er per pallet een aparte code worden geregistreerd. Vervolgens sturen we een labelprinter met de DPS module Printing & Labeling aan om een intern traceerlabel te generen. Op het moment dat de grondstof of hulpstof gebruikt moet worden, wordt geregistreerd hoeveel verbruikt wordt op de productieorder. Door van uw medewerker te vragen elk ingrediënt te scannen wat verbruikt wordt op de werkplek, kan DPS direct aangeven of dit het juiste ingrediënt is en zelfs of het product FIFO (First In First Out) gepakt is.

Demo aanvragen Rectangle 5 Copy 62

Aan het eind van elke bewerkings- of verbruiksstap wordt er een nieuwe interne tracecode aangemaakt en geprint. Door de gewichtsbepaling per processtap kunt u dus nauwkeurig registreren hoeveel van welke grondstof, hulpstof of halffabricaat is verbruikt. Ook uw reststromen, afvalstromen, rework, blokkades etc. kunt u met behulp van DPS registreren. Als een product gereed is, wordt de trace en dus ook de massabalans afgesloten en kunt u daarvanuit een SSCC Label printen waarna het gereed product naar de klant verstuurd kan worden.

Gericht terugroepen

Mocht er onverhoopt een klantklacht of calamiteit ontstaan dan kunt u met de DPS track and trace-module binnen enkele ogenblikken zien waar de mogelijke besmette grondstof in het product is gekomen en welke andere eindproducten besmet zijn, waar deze eventueel verder in verwerkt zijn, en wie deze grondstof heeft geleverd. Zo kunt u producten gericht terugroepen en voorkomen dat u onnodig veel producten terugroept. U verstevigt de vertrouwensband met uw klant.

Sluitende Massabalans

Een sluitende massabalans is binnen de food sector heel belangrijk. Welke grondstoffen gaan er aan de voorkant van de productielijn in? En wat komt er uit als eindproduct? En is deze massabalans conform de afgesproken norm en receptuur? Dankzij de track and trace-module van DPS is het heel eenvoudig om de volledige massa balans te generen, want de inkomende en uitgaande stroom wordt volledig getraceerd en beoordeeld. De module meet en registreert voor alle processtappen de verschillende processtromen op basis van grondstof, halffabricaat, materiaal, uitval en gereed product.

Demo aanvragen Rectangle 5 Copy 62

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier