dps

Procesmetingen

Tijdens het productieproces zijn er bepaalde zaken die constant in de gaten gehouden moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur van het product of de gaswaarde. En omdat u nu eenmaal niet de hele dag met de neus direct op de lijn kunt zitten, hebben we de DPS-module Procesmetingen ontwikkelt. Deze module registreert real-time alle gegevens die u belangrijk vindt, en reageert acuut zodra de waarden afwijken. Bovendien registreert de module alle machine-instellingen, zodat eventuele afwijkingen eenvoudig bijgesteld kunnen worden. Zo waarborgt u de kwaliteit van het product continu, en wordt grootschalige uitval voorkomen.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier