training

Training SMED

Leer alles over de basis van SMED

Een van de basismethoden voor het zo Lean mogelijk omstellen van het productieproces, is de SMED-methode. Deze van oorsprong Japanse methode staat voor Single Minute Exchange of Die. Inmiddels is SMED een van de meest bekende methodieken om verspillingen rondom het omstellen van product A naar B in een productieproces te reduceren. De methodiek is bedacht door de Japanner Shigeo Shingo en richt zich op het snel, efficiënt en in één keer goed omstellen van een proces.

Hoe werkt de Single Minute Exchange of Die (SMED)-methode?

Het omstellen van een proces verloopt in het algemeen in drie hoofdfasen (3 “Ups“):

Fase 1: Clean-Up: het verwijderen van overbodige producten, materialen en componenten uit het proces;

Fase 2: Set-Up: daadwerkelijk wijzigen van het proces (machine/installatie);

Fase 3: Start-Up: opstarten van het nieuwe proces (inclusief fine tuning) + nazorg.

Wanneer wordt SMED ingezet?

SMED wordt ingezet indien het omstellen van het productieproces van product A naar B de prestaties te veel beïnvloeden. De SMED-methode helpt dan om elke fase sneller en beter te laten verlopen door het elimineren van overbodige stappen en het versimpelen van noodzakelijke stappen.

Wat levert de SMED-training je op?

Door het oefenen van de aangereikte theorie, krijg je inzicht en vertrouwen in de SMED-methode en ontstaat er draagvlak voor SMED in de organisatie.

Wil je SMED zo smetteloos mogelijk implementeren in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier