Prestatiesturing met realtime data

De verbinding tussen realtime data en prestatiesturing

(Dit is het unieke aan Onprove)

Productie draaien betekent keihard werken. Je draait uren, zorgt dat je productie goed op de rit staat en bent continu alert zodat kwaliteit en veiligheid geborgd zijn. En juist als je denkt alles voor elkaar te hebben, poppen ze in een keer op: Technische storingen zonder aanwijsbare oorzaak, productieproblemen en communicatie-issues. Pittige problemen met een duidelijke oplossing; de inzet van realtime-data kan je redden.

In de productieomgeving van tegenwoordig draait alles om data; talloze gegevens die bij elkaar komen in verschillende systemen, ons inzicht geven in productieprocessen, digitaal gestuurde processen, planningen, inkooporders en de besturing van diverse systemen. De juiste interpretatie van deze gegevens is cruciaal, namelijk hoe dichter bij het echte proces, hoe betrouwbaarder de data en hoe eerder er bijgestuurd kan worden. Hiermee kan razendsnel worden ingespeeld op potentiële problemen/hick-ups en kan herhaling worden voorkomen.

MES-laag

Om de juiste data uit je productie te krijgen, is een zogenaamde MES-laag nodig.  Deze middenlaag, aangeduid als Manufacturing Executing System, bevindt zich tussen de logistiek/administratieve automatisering, de Enterprise Resource Planning (ERP) en het Process Control System (PCS). Het kenmerk van deze MES-laag is dat het zich niet focust op allerlei logistieke of administratieve processen, maar op het productieproces en het product zélf. Op MES-niveau wordt namelijk beslist en bijgehouden hoe producten worden gemaakt, volgens welk recept, wanneer en in welke volgorde. Daarnaast wordt er op MES-niveau gemeten hoe efficiënt machines worden benut (OEE), met welke materialen er wordt gewerkt en wordt gezorgd voor een goede track en trace. Daarnaast worden via de MES-laag procesmetingen gedaan als het gaat om gewicht, temperatuur en luchtvochtigheid, om zo bij afwijkingen direct te kunnen bijsturen.

Parametersturing

Naast deze metingen, is de MES-laag ook in staat de parameters direct naar de lijn(en) te sturen. Denk bijvoorbeeld aan printers in de lijn die van de juiste instellingen worden voorzien. Zo worden fouten voorkomen en werkt elke ploeg met dezelfde instellingen, zodat je het werk kunt standaardiseren en het snel inzichtelijk wordt waar de afwijking in het proces zit. Een sterk staaltje best practice dus.

Prestatiesturing

Met de verzamelde data, kan een productieomgeving dus direct acteren op potentiële problemen/hick-ups. Het doel? De productiviteit verhogen. Toch zijn we er hiermee nog niet. Het is namelijk van cruciaal belang dat de data -voor een optimaal resultaat- ook gekoppeld wordt aan prestatiesturing. Dit is een sterke werkwijze uit de toolbox Lean Management en Continu Verbeteren.  Prestatiesturing is een werkwijze waarbij op elk niveau in de organisatie actief gestuurd wordt op doelstellingen met behulp van bordoverleggen. Bordoverleggen zijn korte, staande werkbesprekingen voor een whiteboard met daarop alle benodigde informatie en cijfers in welke nodig zijn bij het overleg. De Deming-cirkel (plan => do => check=> act) vormt hierbij de basis.

De bordbesprekingen vinden plaats aan de hand van de 5 Times Why-methode. Deze methode bestaat uit een 5-tal waarom-vragen, om de grondoorzaak van een probleem te achterhalen.
Door verbeterpunten gestructureerd te identificeren ben je in staat maatregelen te definiëren en te borgen waardoor het verbeteren wordt gecontinueerd.

Naast verbetering op MES-niveau en het gebruik van deze data voor prestatiesturing van mensen, hebben bedrijven ook te maken met productieprocessen en machines. Om deze processen en machines zo goed mogelijk te laten presteren, is real-time data nodig.

Real-time data voor prestatiesturing

Het verschil tussen gewone data uit de MES-laag (de bak van verzamelde informatie die ergens uit een proces komt) en real-time data, is dat het moment dat de data wordt verzameld en de beschikbaarheid anders is. Real-time data is data die beschikbaar komt op het moment van verzamelen. Dit worden ook wel de stuurcijfers genoemd. Real-time data is cruciaal wanneer het gaat om direct ingrijpen in de productielijn. Zo ben je in staat direct bij te sturen op de gebeurtenissen die plaatsvinden aan de productielijn zoals storingen, foute inzet van grondstoffen of de verkeerde mensen aan de productielijn. Het gezegde: ‘Je moet het ijzer smeden als het heet is’, geldt hier zeker ook voor managers in productie. Afwijkingen kunnen direct besproken worden met de medewerkers en er kan direct worden ingegrepen. Situaties zijn nog vers en lenen zich uitstekend als casus richting medewerkers om zo herhaling uit te sluiten.

OEE

Een efficiënte manier om real-time data in te zetten in het productieproces is door het gebruik van OEE (Overall Equipment Effectiveness). In het Nederlands betekent dit: ‘Daadwerkelijke bezettingsgraad van machines’. OEE is een meetmethode die steeds vaker gebruikt wordt binnen bedrijven waar productiviteitsverhoging door efficiëntere inzet van machines belangrijk is. Overall Equipment Effectiveness meet de productiviteit van een machine of een productielijn. OEE geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid goede producten die een machine (c.q. productielijn) aflevert en het maximaal haalbare van die machine of lijn. Met andere woorden: hoe effectief worden machines ingezet?

Conclusie

Verbetering kan alleen gerealiseerd worden als problemen bij de bron worden aangepakt. Als mens hebben we vaak niet het volledige inzicht in processen en acteren we wanneer problemen zich voordoen. Zie het als symptoombestrijding. Real-time data, zoals OEE, biedt inzicht in de ins- en outs van het productieproces, zodat het mogelijk wordt voortijdig in te spelen op eventueel potentiële problemen. Zo wordt uitval van processen voorkomen en kunnen deze op een efficiënte manier worden aangepakt en verbeterd.

Weten wat realtime data u oplevert?