04.07.18

Bedrijfsblindheid

Bedrijfsblindheid

In gesprekken met klanten komt de term bedrijfsblindheid vaak naar voren en zegt iedereen daar ongetwijfeld last van te hebben. Als je doorvraagt naar concrete voorbeelden hiervan is het vaak lastig om een voorbeeld te geven. Het ongrijpbare begrip bedrijfsblindheid zit vaak dieper dan gedacht maar is ook een logisch gevolg van jarenlange samenwerking.

Er is geprobeerd om onwenselijke situaties aan te pakken en op te lossen. Soms niet de beste oplossing maar daar hebben we mee leren te leven. Waar het nijpender wordt is als de bronoorzaak niet gevonden word of het te complex was om het proces aan te passen. Dan resulteert dat vaak in een work-around om met het probleem om te gaan zonder dat het probleem echt opgelost wordt. In zo’n geval wordt de status quo geaccepteerd en een ongewenst stukje proces of werkwijze toegevoegd aan de bedrijfscultuur. Nieuwe medewerkers lopen het gevaar meegezogen te worden in de verkeerde aspecten van de bedrijfscultuur doordat dat bij het inwerkprogramma hoort.

Vernieuwen en/of veranderen gaan slecht samen met bedrijfsblindheid en kan stuiten op weerstand. Hoe pak je deze bedrijfsblindheid dan aan?
Zoals met elk probleem, start het met de erkenning van de bedrijfsblindheid en dit wordt gevolgd door “Leren zien”. Externe prikkels helpen in de aanpak tegen bedrijfsblindheid en als Coach bij Onprove help ik organisaties vanuit onze expertise om medewerkers kansen te laten zien en succesvol te zijn in de verandering.

We starten met een 360 Graden Scan om een aantal veranderingskansen bloot te leggen om deze in het vervolgtraject samen aan te pakken en de eerste successen te behalen. Gedurende het verbetertraject worden medewerkers uitgedaagd en gecoacht om kansen te zien en op effectieve wijze aan te pakken. Hieruit volgt nieuwsgierigheid want: “Hoe meer ik weet, hoe meer ik besef wat ik niet weet”.

Waste Walks

Om uw medewerkers zelf te leren zien, voeren we “Waste Walks” uit. Samen met uw medewerkers kijken we naar verspillingen met de “Lean-bril” op. Er wordt gestart met een uitleg van een half uur, om vervolgens een waste walk van een uur uit te voeren. De medewerkers beschrijven of fotograferen een verspilling, daarna volgt een evaluatie. Na 2 uur is het resultaat een lijst met minimaal 10 quick wins en medewerkers met meer inzicht in verspillingen. Als je als bedrijf dit soort technieken omarmt en opneemt in de bedrijfscultuur ben je begonnen met continu verbeteren. Het mooie van mijn taak als coach is dat ik bedrijven mag begeleiden in de mooie wereld van het continu verbeteren en ze trainen om het zelf te kunnen. Het is een lange, interessante, nooit eindigende route die u kan helpen bedrijfsblindheid te tackelen.

Wie is Alexander Kinket
Alexander is Black belt en Continu Verbeter coach bij Onprove.

Vanuit zijn expertise deelt hij zijn passie en kennis van continu verbeteren:

Ervoor zorg dragende dat mensen succesvol kunnen zijn in hun dagelijks werk. Alexander brengt over wat de kracht van continu verbeteren is en enthousiasmeert mensen voor deze nieuwe manier van werken met minder verspillingen.

De Lean gedachte brengt hij over door middel van training en coaching, alsook in het leiden van projecten en meenemen van teamleden in de verandering.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier