19.11.19

Directeuren zijn net mensen deel 2

Directeuren zijn net mensen:
Hoe doorbreek je een vastgeroeste bedrijfscultuur?

Als mens zijn we gewoontedieren. We houden graag vast aan routines en regels. Dat geeft ons een gevoel van veiligheid en zekerheid. Het doorbreken van zo’n routine is daarom best lastig. Het levert weerstand op. En wanneer er niet door die weerstand heen gebroken wordt, ontstaat er al snel een vastgeroeste bedrijfscultuur. Maar wat als je als directeur verder wil, nieuwe stappen wilt maken, doelen wilt stellen of zelfs de bedrijfscultuur wilt veranderen om een beter resultaat te bereiken?

Cultuurverandering vraagt om een flinke portie lef. Om een cultuurverandering te realiseren, moet een organisatie namelijk van binnenuit veranderen. Het vraagt om het doorbreken van oude gedragspatronen, het kritisch kijken naar huidige werkwijzen en het accepteren van nieuwe structuren. Maar het vraagt ook om een nieuwe visie op communicatie, eigenaarschap, leiderschap en werkwijze. Kortom, een cultuurverandering vraagt om een compleet integraal proces dat behoorlijk diep ingrijpt.

Omdat een cultuurverandering diep ingrijpt in een organisatie, is het belangrijk dat dit traject slim en gefaseerd wordt aangepakt. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat de weerstand stap voor stap gebroken wordt en een cultuur langzaam wordt gemasseerd richting het gewenste resultaat.

Hoe dan?

Klinkt natuurlijk prachtig. Maar tegelijkertijd rijst de vraag direct: hoe dan? Vanzelfsprekendheden in een bedrijf zijn vaak moeilijk helder te krijgen. Een organisatiecultuur is namelijk niet gemakkelijk te begrijpen, laat staan dat je deze gemakkelijk kan veranderen. Alles valt of staat daarom met het in- en overzichtelijk maken van de huidige omstandigheden. Welke speerpunten zorgen voor het maken, dan wel breken van de cultuur? Hebben procedures en protocollen meer waarde in je organisatie dan het oplossen van de klantvraag? Is je personeel al lange tijd niet meer opgeleid of is er geen interesse meer in ontwikkeling? Hoe flexibel is jouw organisatie eigenlijk? Het is bijna onmogelijk om deze vragen intern te beantwoorden. Elke werknemer zit immers diep vast in de heersende bedrijfscultuur. De meeste organisaties huren daarom in deze fase een externe partij in. Een specialist die overzicht creëert, nieuwe structuren en patronen in uw bedrijf aanbrengt en structurele belemmeringen wegneemt. Dit is cruciaal omdat je als directeur of medewerker een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, en hierdoor op blind spots kunt stuiten.

Structuur is essentieel

In een verandertraject zijn er 3 fasen die doorlopen moeten worden om te kunnen veranderen.

Fase 1 omvat het blootleggen van uw DNA en de huidige structuren, zoals gedragspatronen en communicatiestructuren. Structuur bepaalt namelijk hoe uw bedrijf eruitziet en vooral hoe het functioneert. Wanneer uw medewerkers de juiste plek hebben waar zij hun werk naar behoren kunnen uitvoeren, geeft dat rust binnen een organisatie. Het betekent dat uw werknemers met volle focus kunnen doen waarvoor u ze aangenomen heeft. Wanneer de huidige structuur niet meer past in de fase waarin uw bedrijf momenteel zit, ontstaat chaos. Deze chaos leidt tot kostbare fouten, een hoop ergernis en gaat altijd ten koste van het resultaat.

Bewust met je fouten aan de slag

Fase 2 staat in het teken van Bewust Onbekwaam. Wanneer iedereen zich bewust is welke gedrag- en communicatiestructuren niet meer passen bij het DNA, kunnen vastgeroeste patronen doorbroken worden. Daarnaast worden werkzaamheden en functies duidelijk afgebakend, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en een gezonde werkwijze in uw bedrijf geïmplementeerd worden. Ook de overlegstructuur wordt stevig onder handen genomen. Hierbij staan efficiëntie en actiegerichtheid centraal.

Van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam

Als u de verandering heeft omarmt en bewust bezig bent om communicatie en gedrag anders te doen dan voorheen heeft u de basis gelegd voor verdere gezamenlijke groei als een team.

Tijdens het veranderproces komt u op een gegeven moment op het punt dat u geleidelijk aan bewust het juiste gedrag gaat vertonen. De ingezette verandering begint de nieuwe standaard te worden. Natuurlijk bent u er nog niet, maar door de focus op het juist gedrag te houden gaat uw organisatie ook meebewegen. Als directeur heeft u hierin een sterke voorbeeldfunctie en bepaalt uw betrokkenheid voor een groot gedeelte het succes van de verandering. Kortom, uw organisatie gaat van vastgeroest, naar vooruitgang. En dat is exact wat we willen, toch?

Wilt u eens vrijblijvend sparren over de bottleneck in uw organisatiegroei?
Neem contact op met Marc van Amersfoort

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier