26.11.18

Pizza’s maken om Lean te leren

Pizzagame om Lean in de praktijk te brengen.

Het verwerken van het geleerde in een praktische game zorgt ervoor dat de theoretische kennis omgezet wordt in praktisch nadenken en toepassen. De LEAN trainingen van Onprove zijn specifiek ontwikkeld voor bedrijven in de food. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat we de productie van pizza als praktijkvoorbeeld nemen in onze Green Belt Pizzagame.

Pure Ingredients heeft Onprove ingeschakeld voor het geven van een Green Belt Training. Doelstelling van de training is de medewerkers die de operationele kar moeten trekken het continu verbeteren moeten gaan dragen. Tijdens de theoretische training worden veel praktijkvoorbeelden genoemd maar je gaat pas echt stappen maken als je het geleerde gaat oefenen en toepassen in de praktijk. Daarom zet Onprove de Green Belt Pizzagame in.

Ook voor collega’s van andere afdelingen

Het leuke van de opzet van het spel is, dat er flink wat mensen kunnen meedoen. Bij Pure Ingredients deden dus niet alleen de Green Belt cursisten mee, maar waren ook een aantal collega’s uitgenodigd om te participeren in de training. Hierdoor kregen die ook als het ware een stoomcursus Lean Manufacturing!

De Green Belt Pizzagame begint met een korte uitleg van Onprove Coach, Michael Helmes waarin de spelregels worden uitgelegd en de klantwens wordt uitgelegd en toegelicht. Vervolgens krijgt de groep de tijd om de taken en verantwoordelijkheden onderling af te stemmen om vervolgens in verschillende rondes pizza’s te gaan produceren.

In de eerste ronde is de klant nog niet al te kritisch en worden er bijzondere creaties als “Pizza” gepresenteerd aan de klant. Desalniettemin wordt er verlies gedraaid omdat er geen Lean methodieken worden toegepast en de afdelingen niet op elkaar zijn afgestemd. De Continu Verbeter Coach legt uit wat er verkeerd gaat en begeleid hoe de cursisten verbeteringen kunnen vinden.

Lean toepassen om verlies om te draaien naar winst

In de vervolgrondes worden, net als in de praktijk, de klanteisen strenger en het gevraagde volume hoger. Om toch succesvol te kunnen produceren zullen de deelnemers de geleerde technieken in moeten gaan zetten. Enkele van de lean-methodieken die de deelnemers leren toepassen zijn:

  • SOP’s (standard operating procedures), waarbij gewerkt wordt vanuit een vaste werkinstructie;
  • CTQ: citical to quality, waarbij in kaart wordt gebracht wat de kritische klanteisen zijn;
  • Overprocessing: hoe voorkom ik dat ik meer doe dan wat de klant vraagt en voor betaald;
  • Van Push naar Pull: grondstoffen niet meer door het productieproces duwen, maar eindproducten door het proces heen trekken op basis van de klantvraag;
  • Kanban: elke deel-proces produceert pas als er een visuele aanvraag komt vanuit het volgende deel-proces
  • Line-balancing, waarbij de belasting per werkproces eerlijk wordt verdeeld, zodat producten makkelijker én sneller door het proces heen gaan.

Waar in ronde 1 nog een flink financieel verlies geleden werd, wisten ze dit door goede analyses en implementaties om te draaien en na enkele ronden een flinke winst te pakken! Zo zie je spelenderwijs dat de Lean tools van de Green Belt training echt werken en krijgen de Green Belt Cursisten ervaring met het toepassen.

Michael, Continu Verbeter Coach bij Onprove: “Naar mate het aantal rondes vorderde zie je dat cursisten steeds creatiever worden in het verzinnen van oplossingen op de bottlenecks in de productie. Onderlinge communicatie verloopt steeds soepeler en het team begint ook samen te werken als een team.”

In de Green Belt training worden veel lean-technieken behandelt. Door een praktijk-case die door de hele training loopt, leren de deelnemers hier mee te werken. Om de theorie nog beter in de praktijk te leren toepassen, is de Green Belt Pizzagame een mooi instrument. Tijdens de uitvoering in een veilige setting is er directe coaching en feedback van de Onprove trainer.

In overleg met de opdrachtgever krijgen de deelnemers een opdracht mee om in hun eigen werkomgeving een Green Belt project op te starten en resultaat te boeken. De Onprove trainer gaat na de training een halve dag mee de werkvloer op om te helpen het geleerde in de praktijk om te zetten. Indien er meer begeleiding gewenst is bij de uitvoering van het traject, wordt dit in onderling overleg afgesproken. Zo helpt Onprove u bij het realiseren van uw doelstellingen.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier