14.07.14

Teambord voor optimale productie

In de ideale fabriek bestaan er geen storingen. De machines lopen als een zonnetje, de werknemers zijn altijd gemotiveerd, de taakverdeling helder. En ziekte? Dat kennen we simpelweg niet. De productiecapaciteit is maximaal en het resultaat kan niet beter. Zou perfect zijn, toch? Helaas is de realiteit anders. Terwijl het management er alles aan doet om het beleid zo scherp mogelijk te houden, de operators met kracht en precisie de productielijnen stroomlijnen en de uitvoerders de orders nauwkeurig uitvoeren, lijkt het proces vast te zitten. Optimalisatie komt niet van de grond en ondanks alle inzet, lijken alle niveaus langs elkaar heen te werken.

Bij de pakken neer gaan zitten is geen optie. Aanpakken geblazen dus. De kern van uw probleem zit in de sturing van uw productieprocessen. Klinkt eenvoudig, maar het is vaak een complex verhaal. Een goede aansturing van uw productieprocessen op de verschillende niveaus vraagt immers om een flink staaltje communicatiecapaciteit. Eén probleem kan al leiden tot een eindeloze harrewar van gediscussieer over mogelijke oplossingen en verdeelde verantwoordelijkheden.

Heldere communicatie

Daarom is een heldere en duidelijke communicatie binnen uw organisatie van levensbelang. Niet alleen op de werkvloer, maar ook tussen de verschillende managementniveaus. Hierdoor kan elk probleem gestructureerd een snel worden aangepakt, om zo nog sneller opgelost te worden. Om dit communicatieproces te ondersteunen en volledig inzichtelijk te maken introduceert Marc van Amersfoort Onprove. Dit verbeterprogramma werkt met een zogenaamde teambordstructuur dat gebruikt wordt binnen alle lagen in uw bedrijf.

Teambordstructuur

De teambordstructuur houdt in dat elke afdeling binnen uw bedrijf dagelijks of wekelijks zogenaamde teambordsessies houdt. Aan de hand van een vaste structuur bespreken de medewerkers eventuele problemen en oplossingen binnen het productieproces en lossen dit, waar mogelijk, direct onderling op. Wanneer zij niet tot een oplossing komen, wordt het probleem of de vraag naar een passend niveau binnen het bedrijf geëscaleerd. De teambordstructuur wordt gehandhaafd binnen alle afdelingen van uw bedrijf, zodat u op elk niveau werkt met dezelfde doelstelling en binnen dezelfde kaders.

Eigen verantwoordelijkheid, directe actie

Het teambord functioneert daarmee als kransslagader binnen uw bedrijf. U krijgt een snel en helder inzicht in uw KPI’s en eventuele problemen wat betreft veiligheid, kwaliteit en performance worden vanaf de werkvloer direct blootgelegd. Binnen het teambordoverleg koppelen werknemers en verantwoordelijken zelf directe acties, die zichtbaar op het teambord worden vermeld. Hierdoor is voor iedereen helder welke taken er liggen, en wie de directe verantwoordelijken voor deze acties zijn. Zo nodig wordt een probleem doorgeschoven richting het wekelijks overleg binnen het management. Op deze manier ontstaat er als vanzelf een pro-actieve houding van de werknemers, die zowel inspeelt op de eigen verantwoordelijkheid als op de controlerende functies onderling.

Heartbeatbord

Om het dagelijkse teambord binnen de productie-afdeling te voorzien van de juiste informatie word er gewerkt met een heartbeatbord. Dit heartbeatbord is voor iedereen op elk moment toegankelijk. Hierop worden eventuele afwijkingen van de KPI direct vastgelegd. Zo mogelijk vermeldt de verantwoordelijke voor de lijn een directe actie om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is. Door een gerichte omschrijving van de verstoring en direct daaraan gekoppelde actiepunten, wordt een probleem al vanaf de wortel aangepakt. Problemen die niet door de lijn kunnen worden opgelost worden geëscaleerd naar het dagelijkse teambord. Dus geen tijdrovende emotionele discussies of schuldvragen meer, maar een heldere en duidelijke probleemanalyse met daaraan gekoppelde acties en verantwoordelijkheden.

MvA-OEE-Actiebord-bord

Kapstok veranderingsprocessen

Door de heldere analyse, oplossingsgerichtheid en overzichtelijke verantwoordelijkheden geeft de teambordstructuur de verbeteringsprocessen binnen uw onderneming concreet handen en voeten. Het teambord fungeert als kapstok om uw doelstellingen binnen het bedrijf helder te krijgen en noodzakelijke acties uit te voeren. Zo biedt de structuur een optimale mogelijkheid om op een efficiënte manier de SMED (Single Minute Exchange of Dies) methode te introduceren én door te voeren. Deze methode biedt praktische handvatten voor een bijzonder snelle en efficiënte omstelling van een productieproces. Het teambord fungeert overigens ook als perfecte kapstok voor een efficiënt en snelle introductie van de 5S-methode. Deze methode heeft als doel om op gestructureerde manier een nette en geordende werkomgeving voor de werknemers te creëren.

Door gebruik van de teambordstructuur werkt iedereen aan dezelfde doelstellingen binnen het bedrijf. Resultaat? Een volledig beheersbaar proces, waarin zowel de verantwoordelijkheden als de taken kraakhelder zijn. Hierdoor ontstaat er een maximale productiviteit en een optimaal eindproduct.

Vragen? Maak gerust een afspraak. Wij willen uw vragen graag beantwoorden.

Vestiging Veenendaal

Turbinestraat 13A

3903 LV Veenendaal


Vestiging Waddinxveen

Coenecoop 450

2741 PR Waddinxveen


Contactformulier